Udział pracowników Kolegium Finansów w webinarium i field test organizowanym przez EFRAG


1 września br. pracownik Katedry Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej, Ewa Wanda Maruszewska, na zaproszenie European Financial Advisory Group (EFRAG), wzięła udział jako panelista w webinarium „Preparers Roundtable on Primary Financial Statements”. 

Webinarium związane było z trwającymi pracami EFRAG nad włączeniem do regulacji unijnych nowego Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej „General Presentation and Disclosure”, który wprowadza szereg zmian w prezentacji informacji w sprawozdaniach finansowych oraz będzie przyczyną powstania różnic pomiędzy regulacjami polskiej ustawy o rachunkowości a międzynarodowymi standardami rachunkowości. Webinarium miało charakter publiczny i wzięli w nim udział reprezentanci największych firmy notowanych na rynkach kapitałowych Unii Europejskiej.

Zaproszenie do panelu było konsekwencją udziału pracowników Katedry Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej, dr hab. E.W. Maruszewskiej, prof. UE oraz mgr Macieja Tuszkiewicza, w tzw. Field Test (w okresie marzec - lipiec 2020 r.) polegającym na zastosowaniu w praktyce standardu będącego przedmiotem analiz EFRAG.

Informacja o procedowanym standardzie „General Presentation and Disclosure”, International Accounting Standards Board: https://cdn.ifrs.org/-/media/project/primary-financial-statements/exposure-draft/ed-general-presentation-disclosures.pdf

Komentarze do standardu można formułować do 30 września 2020 r.