Przejdź do menu Przejdź do treści

Komisje Stałe Rady Wydziału


Komisja stała Rady Wydziału GPTiR 
DS. PROMOCJI

ZADANIA:

 • promocja działalności Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Transformacji Regionów, w szczególności prowadzenie strony internetowej Wydziału, w tym gromadzenie i publikowanie treści promujących aktywność Katedr i pracowników Wydziału,
 • współpraca w zakresie promocji Wydziału z Centrum Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
 

SKŁAD:

 • dr hab. Anna Sączewska-Piotrowska, prof. UE – przewodnicząca Komisji
 • dr Dorota Benduch
 • dr Agnieszka Majorek-Gdula
 • dr Sylwia Słupik
 • mgr Klaudia Plac
 

Komisja stała Rady Wydziału GPTiR
DS. ROZWOJU NAUKI I EWALUACJI w dyscyplinie
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

ZADANIA:

 • przygotowanie Strategii rozwoju nauki Wydziału, w tym określenie priorytetowych obszarów badawczych i działań wspierających rozwój nauki w ramach Wydziału;
 • koordynacja i monitoring aktywności publikacyjnej, projektowej i wpływu społecznego
  w zakresie dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
 

SKŁAD:

KATEDRA ANALIZ I PROGNOZOWANIA RYNKU PRACY

 • dr hab. Maria Balcerowicz-Szkutnik, prof. UE
 • dr hab. Anna Skórska, prof. UE

KATEDRA BADAŃ STRATEGICZNYCH I REGIONALNYCH

 • dr hab. Adam Drobniak, prof. UE – przewodniczący Komisji
 • dr hab. Edyta Szafranek, prof. UE
 • dr hab. Monika Wieczorek-Kosmala
 • dr Artur Ochojski

KATEDRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

 • prof. dr hab. Krystian Heffner
 • dr Adam Polko

KATEDRA POLITYKI SPOŁECZNEJ, GOSPODARCZEJ I ŚRODOWISKOWEJ

 • dr hab. Wiesław Koczur, prof. UE
 • dr hab. Agnieszka Lorek, prof. UE

KATEDRA TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ

 • dr hab. Marzena Czarnecka
 • dr Dorota Benduch
 

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3