Przejdź do menu Przejdź do treści

Priorytety - Cele - Działania


PRIORYTET A 

Pozycja Wydziału 
w krajowym i międzynarodowym środowisku naukowym i eksperckim

PRIORYTET B

Rozwój zawodowy i integracja pracowników Wydziału

                                                                  CELE I DZIAŁANIA
 
 • A1. Wysoka pozycja Wydziału w przyszłej ewaluacji jednostek naukowych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna, w tym działania:
  • A1.1. Realizacja projektów badawczych, badawczo-rozwojowych, edukacyjnych i eksperckich
  • A1.2. Wsparcie działalności publikacyjnej
  • A1.3. Przygotowanie opisów wpływu społecznego o znaczeniu krajowym i międzynarodowym
 • A2. Wysoka rozpoznawalności Wydziału w otoczeniu krajowym i międzynarodowym, w tym działania:
  • A2.1. Promowanie Wydziału w aktywnościach badawczych, eksperckich i edukacyjnych jego pracowników
  • A2.2. Umowy o współpracy z wydziałami uniwersytetów o podobnym profilu naukowo-badawczym
  • A.2.3. Wydział w social media
  • A2.4. Strona internetowa Wydziału w języku angielskim
 
 
 • B1. Wysoka jakość kapitału ludzkiego, społecznego i relacyjnego na Wydziale, w tym działania:
  • B1.2. Wspieranie rozwoju zawodowego i awansów pracowników Wydziału
  • B1.3. Mentoring adresowany do młodych i nowych pracowników Wydziału
  • B1.2. Zapewnienie przepływu informacji dla tworzenia międzykatedralnych zespołów na rzecz realizacji projektów badawczych, badawczo-rozwojowych, eksperckich, edukacyjnych
 • B2. Organizacja Wydziału sprzyjająca integracji pracowników, w tym działania:
  • B2.1. Wspieranie działalności Centrów Doskonałości Naukowej, w tym CDN realizowanego w ramach projektu ExCORE (International Centre of Research Excellence in Transition of COal Regions)
  • B2.2. Utworzenie Katedry o profilu geografii społeczno-ekonomicznej
  • B2.3. Organizowanie cyklicznego Seminarium Naukowego Wydziału
  • B2.4. Merytoryczne wsparcie utworzenia Centrum Transformacji Gospodarki - CT
 

TABELA. Priorytety, cele i działania na rzecz rozwoju nauki na Wydziale GPiTR.

Źródło: Strategia naukowa Wydziału GPiTR 2030. Strategia Wydziału GPiTR 2030, wersja 1.0.


 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3