Przejdź do menu Przejdź do treści

Wizja i misja Wydziału


Wydział GPiTR to:

  • zespół badaczy prowadzący wyróżniające w skali krajowej i międzynarodowej badania nad transformacją regionów,
  • liderzy zespołów badawczych biorący udział w dyskusji nad modelowaniem nowych ścieżek rozwoju i zrównoważoną transformacją regionów węglowych,
  • ośrodek badań posiadający wysokiej jakości kapitał relacyjny budowany na wieloletniej współpracy z samorządem terytorialnym, przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi i społecznymi, uczelniami wyższym i instytucjami badawczymi zainteresowanymi rozwojem województwa śląskiego

 


Misją Wydziału jest:

zbudowanie silnego ośrodka badań miejskich i regionalnych, osadzonego w interdyscyplinarnym podejściu do gospodarki przestrzennej, czerpiącego z dorobku nauk społecznych, szczególnie z ekonomii, finansów i zarządzania strategicznego, którego działalność w wymiarze praktycznym jest wysoko cenionym think tankiem kreującym narrację adresowaną do decydentów i społeczności lokalnych oraz przyczynia się do rozwoju młodych kadr gospodarki miejskiej i regionalnego w województwie śląskim.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3