ICTECH 2017

Informatyka i przemysły kreatywne

Cyfrowy Śląsk

Katowice, 15 listopada 2017

 

Organizator konferencji

Wydział Informatyki i Komunikacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 

Miejsce konferencji

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Katowice, ul. Bogucicka 5
Budynek CNTI

 

Cel konferencji

Celem Konferencji jest prezentacja najciekawszych rozwiązań informatycznych opracowanych przez przedsiębiorstwa, instytucje oraz jednostki naukowe mające siedzibę na terenie Śląska.

Obszary zastosowań informatycznych przedstawianych na Konferencji obejmują:

  • administrację publiczną
  • ochronę zdrowia
  • przemysł – zarządzanie i wytwarzanie
  • przemysły kreatywne

Jednym z celów dodatkowych, przyświecających organizatorom, jest stworzenie możliwości w nawiązaniu kontaktów pomiędzy sferą nauki i biznesem. Podczas Konferencji przedstawiciele i znawcy sektora kreatywnego (sztuk performatywnych, przemysłu muzycznego, rynku sztuki), produkcji kreatywnej (wydawnictw, radia i telewizji, sektora filmowego, gier komputerowych, mody) oraz usług kreatywnych (reklamy, architektury, wzornictwa) będą mogli podzielić się doświadczeniami projektowymi i wdrożeniowymi.

 

Ramowy Program konferencji

09:00

Rejestracja uczestników

10:00

Otwarcie konferencji

S
e
s
j
a
p
l
a
k
a
t
o
w
a

10:15

Wykład wprowadzający

11:00

Przerwa

11:15

Sesje równolegle

13:15

Lunch

14:00

Sesje równolegle

16:00

Przerwa

16:15

Panel dyskusyjny

17:00

Zakończenie konferencji

Komitet Programowy

prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski – Dziekan Wydziału Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

prof. zw. dr hab. Donata Kopańska-Bródka
prof. zw. dr hab. inż.  Antoni Niederliński
prof. zw. dr hab. Janusz Strużyna
prof. zw. dr hab. Tadeusz Trzaskalik
prof. zw. dr hab. Grażyna Trzpiot
prof. Jean-Dominique Seroen
dr hab. Andrzej Bajdak, prof. UE
dr hab. Andrzej Białas, prof. UE
dr hab. inż. Marcin Grzegorzek, prof. UE
dr hab. Krzysztof Kania, prof. UE
dr hab. Marek Łuczak, prof. UE
dr hab. Krzysztof Michalik, prof. UE
dr hab. Jerzy Michnik, prof. UE
dr hab. Maciej Mitręga, prof. UE
dr hab. Maciej Nowak, prof. UE
dr hab. Mieczysław Owoc, prof. UE
dr hab. Małgorzata Pańkowska, prof. UE
dr hab. Aleksandra Pethe, prof. UE
dr hab. inż. Stanisław Trenczek, EMAG
dr hab. Tomasz Wachowicz, prof. UE
dr hab. Wiesław Walentukiewicz, prof. UE
dr hab. Zbigniew Widera,  prof. UE
dr hab. Alicja Ganczarek-Gamrot

Komitet Organizacyjny

dr Barbara Filipczyk – sekretarz
mgr Szymon Głowania – sekretarz
dr Karina Cicha
dr Katarzyna Cyganiak-Zdanowicz
dr Dorota Konieczna
mgr Piotr Glenc
mgr Anna Losa-Jonczyk
mgr Izabela Pietrzyk
mgr Dominika Zygmańska

 

Opłaty

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Opłata za publikację artykułu w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach wynosi 250 zł.

 

Ważne daty

do 30 września 2017 zgłoszenie wystąpienia (przesłanie streszczenia)
do 15 października 2017 informacja o przyjęciu/odrzuceniu zgłoszonego wystąpienia
do 14 listopada 2017

przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa (bez wystąpienia)

15 listopada 2017 Konferencja
do 15 grudnia 2017 przesłanie pełnych tekstów artykułów
czerwiec 2018 wydanie materiałów w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego

 

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Wydział Informatyki i Komunikacji
Konferencja ICTECH 2017
ul. Bogucicka 3a
40-226 Katowice

tel./faks: 32 257 79 65
e-mail: ICTECH@uekat.pl

 

Publikacja

Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Redaktor Naczelny

Prof. dr hab. Janina Harasim
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

ISSN

2083-8611

Open Access

CC BY-NC 4.0

Punktacja MNiSW

10

IF

brak

Wersje

Wersja papierowa & elektroniczna  
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

Indeksowane w bazach

CEJSH

BazEkon

Dostęp do publikacji

Śląska Biblioteka Cyfrowa

Informacje dla autorów dostępne na stronie: www.ue.katowice.pl/jednostki/wydawnictwo/czasopisma-naukowe/studia-ekonomiczne-zeszyty-naukowe/dla-autora.html

 

Patronat medialny