Z dniem 1 października 2016 na podstawie Zarządzenia JM Rektora nr 65/2016 z dnia 29 września 2016 roku zlikwidowane zostaje Studium Doktoranckie. 

Obsługa administracyjna studentów studiów III stopnia przeniesiona zostaje na odpowiednie Wydziały.

Kierownik Studiów Doktoranckich:

Z dniem 28 października 2016 na funkcję Kierownika Studiów Doktoranckich w kadencji 2016-2020 powołany został:

dr hab. Andrzej Bajdak, Prof. UE - Prodziekan ds. Nauki Wydziału Informatyki i Komunikacji

Dyżury Kierownika Studiów Doktoranckich w trakcie roku akademickiego (do lipca 2019r.):

Czwartek godz. 15.30-16.30 pok. 109B

 

 

Studia Doktoranckie & Szkoła Doktorska - link do strony