Pomoc materialna dla studentów

Krystyna Stawinoga
krystyna.stawinoga@uekat.pl
tel. (32) 257 79 76
pok. 108B

Pomoc materialna dla studentów

Terminy składania wniosków o stypendia w roku akademickim 2019/2020

1. Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych wraz z kompletem dokumentów należy złożyć:

  • od 16 września 2019r. do 4 października 2019r. – studenci pierwszego roku studiów,
  • od 16 września 2019r. do 27 września 2019r. – studenci wyższych lat studiów

W przypadku złożenia wniosku o stypendium socjalne lub wniosku o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych po terminie wymienionym w ogłoszeniu, okres za który jest wypłacane stypendium ulegnie skróceniu i będzie liczony od miesiąca następującego po miesiącu, w którym został złożony wniosek.

2. Wnioski o zapomogę wraz z kompletem dokumentów należy złożyć od 16 września 2019r. Wnioski można składać w trakcie trwania roku akademickiego w przypadku zaistnienia okoliczności uprawniających do otrzymania zapomogi.

3. Wnioski o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów należy złożyć w terminie od 16 września 2019r. do 18 października 2019r.