Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dr Barbary Filipczyk

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dr Barbary Filipczyk – badaczki i nauczycielki akademickiej,
związanej od wielu lat z Wydziałem Informatyki i Komunikacji,
koordynatorki wielu projektów dydaktycznych i naukowych, opiekunki kół naukowych,
adiunkta w Katedrze Projektowania i Analizy Komunikacji,
a przede wszystkim niezwykłej, życzliwej, inspirującej osoby – stanowiącej dla wielu z nas autorytet.

Jesteśmy wdzięczni za to, że mogliśmy razem pracować.

Mężowi, Córce i wszystkim bliskim – składamy wyrazy współczucia i łączymy się w bólu.

prof. Jerzy Gołuchowski wraz z pracownikami Katedry Projektowania i Analizy Komunikacji