Dla młodych naukowców: TWINALT Consortium Event 1

Instytut Medycyny Pracy w Łodzi jako koordynator projektu Twinalt Horyzont 2020 zaprasza młodych naukowców, doktorantów i wszystkich zainteresowanych na TWINALT Consortium Event 1. Wydarzenie odbędzie się w dniach 26-31 maja br. na platformie GoToMeeting.


Oprócz przedstawienia projektu, podejmowane będą tematy dotyczące m.in. rozwijania umiejętności pozyskiwania, realizacji i upowszechniania projektów badawczych oraz pisania publikacji.
Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu Twinning towards excellence in alternative methods for toxicity assessment (TWINALT), finansowanego w ramach Horyzont 2020.
Udział bezpłatny!

zaproszenie