Tytuł profesora nauk społecznych dla prof. Artura Świerczka


Tytuł profesora nauk społecznych dla prof. Artura Świerczka - pióro

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 17 czerwca 2021 r. prof. dr hab. Artur Świerczek, Kierownik Katedry Logistyki Ekonomicznej, otrzymał tytuł naukowy profesora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. 

Serdecznie gratulujemy!