Przejdź do menu Przejdź do treści

JM Rektor prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak nową przewodniczącą Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich

4 marca br. w Sali Senackiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach odbyło się posiedzenie Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich, podczas którego decyzją przedstawicieli członkowskich uczelni funkcję przewodniczącej RKRUA objęła JM Rektor prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak.

Regionalna Konferencja Rektorów Uczelni Akademickich (RKRUA) powołana została w celu wypracowywania wspólnego stanowiska rektorów uczelni oraz wyrażania opinii w sprawach związanych z kształceniem, jak również w sprawach dotyczących społeczności akademickiej zrzeszonych uczelni.

Zadaniem RKRUA jest też inspirowanie współpracy między uczelniami czy instytutami naukowymi. Konferencja podejmuje wspólne inicjatywy w obszarze działalności dydaktycznej, naukowej, a także inwestycyjnej przy jednoczesnym udziale władz rządowych i samorządowych. 

W skład Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich wchodzą rektorzy uczelni województwa śląskiego i opolskiego, prezes Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach, dyrektor Biblioteki Śląskiej, przedstawiciel Rady Głównej Jednostek Badawczo-Rozwojowych, rektorzy seminariów duchownych Archidiecezji Katowickiej i Częstochowskiej oraz Diecezji Opolskiej, a także kierownik Stacji Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności w Katowicach.  

4 marca br. podczas posiedzenia RKRUA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach decyzją przedstawicieli członkowskich uczelni funkcję przewodniczącej Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich objęła JM Rektor prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak.

Kadencja nowego zarządu potrwa do 2024 r. Dotychczas funkcję przewodniczącego Konferencji pełnił JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk.

Najważniejszą kwestią w siódmej kadencji RKRUA w latach 2020-2024 jest reagowanie na zmiany spowodowane sytuacją pandemiczną, usprawnienie nauczania zdalnego wszystkich przedmiotów, a w dalszej kolejności przystosowanie uczelni do powrotu do nauczania stacjonarnego z zachowaniem koniecznych obostrzeń sanitarnych.

Więcej informacji nt. Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelnia Akademickich na stronie: rkrua.pl.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca