Zaproszenie do udziału w badaniach dla pracowników uczelni wyższych

Badacze z Instytutu Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie zapraszają wszystkich pracowników UE Katowice do wzięcia udziału w badaniach, które związane są z problematyką poziomu stresu, regulacji emocji i sposobów radzenia sobie wśród pracowników uczelni wyższych w sytuacji przedłużającej się pandemii COVID-19.

W zespole pracowników naukowo - dydaktycznych (dr hab. Beata Hintze, prof. APS, dr Małgorzata Woźniak – Prus i dr Magdalena Gawrych z Instytutu Psychologii APS) prowadzone są badania dotyczące poziomu stresu, zdrowia psychicznego, regulacji emocji oraz sposobów radzenia sobie w sytuacji pandemii COVID-19 wśród pracowników uczelni wyższych (administracji oraz nauczycieli akademickich).

Badanie jest anonimowe i trwa ok. 40 minut. W każdym momencie mogą Państwo wycofać się z badania. Badanie polega na wypełnieniu ankiety socjodemograficznej oraz pięciu kwestionariuszy. Narzędzia kwestionariuszowe służą do oceny ogólnego stanu zdrowia, objawów depresyjnych, lękowych, regulacji emocji, cech osobowości respondenta oraz sposobów radzenie sobie ze stresem. Państwa zaangażowanie w badanie umożliwi ocenę problemów związanych ze zdrowiem psychicznym w okresie pandemii pracowników uczelni oraz zaplanowanie strategii wsparcia.

Ewentualne pytania należy kierować na adres mailowy: bhintze@aps.edu.pl

Jeżeli jest Pani/Pan w kryzysie, to zachęcamy do skorzystania z pomocy poprzez telefon zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym 116 123.

Badanie jest dostępne na stronie.