Obrony prac dyplomowych

Poniżej przedstawione są zasady przeprowadzenia obron obowiązujące w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020. 

Na początku maja zostały przeprowadzone pierwsze egzaminy dyplomowe online celem sprawdzenia procedur i ewentualnego ich udoskonalenia.

Egzaminy dyplomowe odbywają się przed komisją w formie wideokonferencji i są rejestrowane na potrzeby udokumentowania przebiegu obrony. Wszelkie wątpliwości co do poprawności, a zwłaszcza rzetelności egzaminu dyplomowego stanowią podstawę do jego unieważnienia.

Szczegółowe informacje nt. możliwości realizowania obron prac dyplomowych z wykorzystaniem narzędzi on-line dostępne są w Zarządzeniu 51/20