Biuro Gospodarki Majątkiem

Biuro Gospodarki Majątkiem zajmuje się zarządzaniem oraz administrowaniem nieruchomościami Uniwersytetu, utrzymaniem sprawności eksploatacyjnej budynków i instalacji, gospodarką ruchomymi składnikami mienia Uczelni oraz realizacją zaopatrzenia.

W skład Biura wchodzą: Administratorzy Obiektów, Zespół Gospodarowania Składnikami Mienia, Zespół Zaopatrzenia oraz Warsztat Remontowo-Konserwacyjny.

Na stronie Biura znajdują się:

  • kontakty do pracowników Biura,
  • druki do pobrania (wniosek potrzeby jednostki, zapotrzebowanie do magazynu, zestawienie planowanych dostaw i usług realizowanych przez TGM, wniosek o dokonanie oceny, zapotrzebowanie na materiały w ramach badań),
  • informacje o wynajmie powierzchni, pokoi gościnnych na naszej Uczelni,
  • ogłoszenia zbyciu wycofanych z użytkowania składników mienia ruchomego.