Studia podyplomowe

W związku ze zmianami organizacyjnymi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na mocy Zarządzenia JM Rektora nr 65/16 z dn. 29 września 2016 r. zadania Śląskiej Szkoły Biznesu i Administracji w zakresie organizacji studiów podyplomowych oraz gromadzenia dokumentacji słuchaczy studiów podyplomowych przejmują Wydziały Uniwersytetu zgodnie z dotychczas prowadzonymi studiami podyplomowymi, szkoleniami i kursami. Dane kontaktowe z jednostkami organizacyjnymi podane są w zakładce Kontakt.

Zadania Śląskiej Szkoły Biznesu i Administracji w zakresie rekrutacji oraz zawierania umów z prowadzącymi zajęcia na podstawie umów cywilno-prawnych przejmuje Biuro Dydaktyki.

Aktualności

Przedłużona rekrutacja na studia podyplomowe - semestr letni

Do 24 lutego 2017 r. została przedłużona rekrutacja na wybrane kierunki studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. [Więcej]


Rachunkowośc gr. 125

Kontynuacja zajęć po przerwie wakacyjnej - 02.10.2016 r. godz. 9.00 sala 408 w budynku P (Katowice ul. Pułaskiego 25).


Rachunkowość finansowa gr. 25

Kontynuacja zajęć po przerwie wakacyjnej - 24-25.09.2016 r. godz. 9.00 sala 309 w budynku P (Katowice ul. Pułaskiego 25)


Dyżur rekrutacyjny.

Od 8 września 2016 r. zapraszamy do składania podań na studia podyplomowe w każdy czwartek od 12.00 do 18.00.


Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń

więcej informacji w zakładce szkolenia. [Więcej]