Katalog elektroniczny

Katalog elektroniczny OPAC- Online Public Access Catalog to podstawowe źródło informacji o zbiorach Bibliotek Wydziałowych.

 

Instrukcja logowania do katalogu OPAC - Biblioteki UŚ i UE

 

Ścieżka 1

1. Otwieramy stronę Biblioteki Głównej UE - www.bg.ue.katowice.pl

2. Z menu wybieramy zakładkę - Katalogi - a następnie, po rozwinięciu - Katalog UE i UŚ.

3. Zamykamy informację o treści : Informacje o bibliotece/czytelniku zostały utracone... lub czekamy 5 sek. do chwili pojawienia się strony OPAC - Biblioteki UŚ i UE Katowice.

4. W prawym, górnym rogu OPAC`a wybieramy - Loguj.

5. W ramkę logowania wpisujemy - PESEL - oraz HASŁO i zatwierdzamy - OK.

6. Jeśli logowanie zakończyło się pomyślnie, w górnym menu pojawi się zakładka - Konto.

7. Wybieramy zakładkę  - KONTO - i powtarzamy  - Hasło - a następnie zatwierdzamy - OK. uzyskując dostęp do swojego konta bibliotecznego.

Ścieżka 2

1. Otwieramy stronę główną uczelni - www.ue.katowice.pl

2. Wybieramy zakładkę - Uczelnia - a następnie z menu w lewej kolumnie - Biblioteki Wydziałowe.

3. Z menu wybieramy - Katalog elektroniczny - a następnie - wejście do katalogu www.

4. Dalsze kroki - jak w punktach 3-7 w ścieżce 1.

 

 

wejście do katalogu www