Biuro Zamówień Publicznych

bud. E, pok. 6

ul. 1 Maja 47

40-287 Katowice

bud. E, pok. 6

tel. +48 32257-7108, +48 32257-7499

faks: +48 32257-7108

e-mail: bzp@ue.katowice.pl