Adres biura i adres korespondencyjny

BIURO Śląskiej Szkoły Biznesu i Administracji 

40-276 Katowice
ul. Pułaskiego 25
Budynek P

Mapka dojazdowa

ADRES KORESPONDENCYJNY
40-287 Katowice
ul. 1 Maja 50

Kontakt telefoniczny, e-mail, strona internetowa

KONTAKT TELEFONICZNY

Pokój 211 tel. (32) 257 73 93
Wydział Finansów i Ubezpieczeń

Pokój 203 tel. (32) 257 71 01
Wydział Ekonomii
Wydział Informatyki i Komunikacji
Wydział Zarządzania

Fax: (32) 257 73 94

www.ue.katowice.pl/jednostki/ssbia
E-mail: ssbia@ue.katowice.pl 

Godziny otwarcia biura

ZAPRASZAMY W GODZINACH:

poniedziałki / środy / piątki w godz. od 8.00 do 12.00
wtorki /czwartki  w godz. od 12.00 do 15.30

dyżur rekrutacyjny - czwartki - w godz. 12.00 do 18.00

dyżur sobotni w godz. od 8.00 do 13.00 (po za okresem wakacyjnym)

 

 

 

 

Kierunki studiów podyplomowych z podziałem na Wydziały

 

Wydział Finansów i Ubezpieczeń - pokój 211
Analiza i modelowanie ryzyka przedsiębiorstw
Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych
Controlling
Działanie banków uniwersalnych
Finanse i rachunkowość w grupie kapitałowej
Informacja w zarządzaniu nowoczesną instytucją finansową
Międzynarodowe standardy rachunkowości
Międzynarodowe standardy rachunkowości sektora publicznego
Rachunkowość
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość i sprawozdawczość w sektorze finansów publicznych
Rzeczoznawca majątkowy
Strategia podatkowa
Ubezpieczenia gospodarcze
Wycena przedsiębiorstw
Zamówienia publiczne
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Zarządzanie nieruchomościami

Zastosowanie technologii informatycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach


Wydział Zarządzania - pokój 211
Aktywne doradztwo i pośrednictwo pracy
Menedżer logistyki
Rekrutacja i selekcja oraz rozwój pracowników w nowoczesnej organizacji
Trener, coach i menedżer ds. szkoleń
Zarządzanie i marketing w biznesie 
Zarządzanie projektem
Zarządzanie projektem europejskim
Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem
Zarządzanie zasobami ludzkimi - aspekty ekonomiczne

Wydział Biznesu, Administracji i Finansów - pokój 203

"Administracja i finanse"

Wydział Ekonomii - pokój 203
Audyt miejski
Audyt systemów informatycznych
Ekonomia sportu
Handel zagraniczny
Informatyka i technologia informacyjna dla nauczycieli
Komunikacja w biznesie
Kreowanie wizerunku osób i instytucji publicznych
Marketing i public relations
Menedżer kultury
Psychologia menedżerska
Public relations
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
Systemy informatyczne w zarządzaniu i e-biznes
Zarządzanie instytucjami publicznymi
Zarządzanie jakością i wartością kapitału ludzkiego organizacji
Zarządzanie organizacjami pozarządowymi
Zarządzanie ryzykiem w organizacjach świadczących usługi publiczne i społeczne
Zarządzanie sprzedażą na rynkach krajowych i międzynarodowych
Zarządzanie w ochronie zdrowia
Zarządzanie zrównoważoną mobilnością w miastach

Wydział Informatyki i Komunikacji - pokój 203
Akademia Komunikacji Internetowej
Analiza danych z wykorzystaniem narzędzi SAS
Business English
Business Intelligence z wykorzystaniem narzędzi SAS
Custom publishing - tworzenie mediów firm i instytucji
Doskonalenie i modelowanie procesów metodą Lean Six Sigma
Elektroniczna administracja publiczna - rządowa i samorządowa - w teorii i praktyce
Menedżer ds. Kluczowych Klientów i Dyrektor Sprzedaży
Metody i narzędzia zarządzania projektami
Narzędzia informatyczne w analizie danych
Projektowanie i narzędzia informatyczne analizy procesów logistycznych
Public relations – nowoczesna komunikacja w praktyce
Przetwarzanie i analiza danych biznesowych w systemie SAS
Technologie automatyzacji działań marketingowych (Marketing Automation Technology)
Technologie informatyczne w dydaktyce matematyki
Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej