Studia podyplomowe

Oferta studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pozwala podnieść kwalifikacje oraz zdobyć nowe umiejętności między innymi: inżynierom, informatykom, biznesmenom, kadrze zarządzającej organizacjami prywatnymi i publicznymi, finansistom, psychologom, a także młodym absolwentom.

Mamy ponad 20-letnie doświadczenie w kształceniu słuchaczy na studiach podyplomowych. Kadra składająca się z najlepszych specjalistów i praktyków z wielu różnych dziedzin życia gospodarczego zapewnia wysoki poziom kształcenia. W odpowiedzi na oczekiwania rynku powstają liczne nowości, które zostały wyróżnione w tabeli poniżej.

Rozumiemy potrzeby naszych słuchaczy, dlatego oferujemy korzystne formy opłat:

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Uwaga! Trwa rekrutacja na wybrane kierunki studiów podyplomowych Czytaj więcej

świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Wszelkie informacje na temat rekrutacji zawarte są na stronie rekrutacji

Rejestracja na studia

Poniższa tabela przedstawia wykaz kierunków studiów podyplomowych prowadzonych na naszej Uczelni.

Nazwa kierunku liczba godzin liczba sem. Jednostka prowadząca
Administracja i finanse
nowość
200 2 Wydział Biznesu, Finansów i Administracji
Akademia komunikacji internetowej 180 2 Wydział Informatyki i Komunikacji
Aktywne doradztwo i pośrednictwo pracy
nowość
152 2 Wydział Zarządzania
Analiza danych z wykorzystaniem narzędzi SAS 200 2 Wydział Informatyki i Komunikacji
Audyt i kontrola wewnętrzna w biznesie i administracji publicznej
nowość
176 2 Wydział Ekonomii
Analiza i modelowanie ryzyka przedsiębiorstwa 198 2 Wydział Finansów i Ubezpieczeń
Audyt miejski 210 2 Wydział Ekonomii
Audyt systemów informatycznych 200 2 Wydział Ekonomii
Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych 230 2 Wydział Finansów i Ubezpieczeń
Business English 184 2 Wydział Informatyki i Komunikacji
Business Intelligence z wykorzystaniem narzędzi SAS 200 2 Wydział Informatyki i Komunikacji
Controlling 176 2 Wydział Finansów i Ubezpieczeń
Custom publishing – tworzenie mediów firm i instytucji 200 2 Wydział Informatyki i Komunikacji
Doskonalenie i modelowanie procesów metodą Lean Six Sigma 200 2 Wydział Informatyki i Komunikacji
Działanie banków uniwersalnych 176 2 Wydział Finansów i Ubezpieczeń
Ekonomia sportu 160 2 Wydział Ekonomii
Elektroniczna administracja publiczna - rządowa i samorządowa - w teorii i praktyce 200 2 Wydział Informatyki i Komunikacji
Finanse i rachunkowość w grupie kapitałowej 176 2 Wydział Finansów i Ubezpieczeń
Handel zagraniczny 220 2 Wydział Ekonomii
Informacja w zarządzaniu nowoczesną instytucją finansową 176 2 Wydział Finansów i Ubezpieczeń
Informatyka i Technologia Informacyjna dla Nauczycieli 350 3 Wydział Ekonomii
Komunikacja w biznesie 220 2 Wydział Ekonomii
Kreowanie wizerunku osób i instytucji publicznych 250 2 Wydział Ekonomii
Marketing i public relations 240 2 Wydział Ekonomii
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro 170 2 Wydział Ekonomii
Menedżer ds kluczowych klientów i Dyrektor Sprzedaży
nowość
184 2 Wydział Informatyki i Komunikacji
Menedżer kultury 180 2 Wydział Ekonomii
Menedżer logistyki 212 2 Wydział Zarządzania
Menedżer transportu
nowość
188 2 Wydział Zarządzania
Metody i narzędzia zarządzania projektami 192 2 Wydział Informatyki i Komunikacji
Międzynarodowe standardy rachunkowości 176 2 Wydział Finansów i Ubezpieczeń
Międzynarodowe standardy rachunkowości sektora publicznego 216 2 Wydział Finansów i Ubezpieczeń
Międzynarodowe Studia Menedżersko-Finansowe 210 2 Wydział Finansów i Ubezpieczeń
Narzędzia informatyczne w analizie danych 200 2 Wydział Informatyki i Komunikacji
Projektowanie i narzędzia informatyczne analizy procesów logistycznych 180 2 Wydział Informatyki i Komunikacji
Przedsiębiorczość dla nauczycieli
nowość
360 3 Wydział Zarządzania
Przetwarzanie i analiza danych biznesowych w systemie SAS 200 2 Wydział Informatyki i Komunikacji
Psychologia menedżerska 224 2 Wydział Ekonomii
Public relations 240 2 Wydział Ekonomii
Public relations - nowoczesna komunikacja w praktyce 208 2 Wydział Informatyki i Komunikacji
Rachunkowość (nowy program studiów) 246 2 Wydział Finansów i Ubezpieczeń oraz Rybnik - Wydział Biznesu, Finansów i Administracji
Rachunkowość finansowa z warsztatami komputerowymi (nowy program studiów) 192 2 Wydział Finansów i Ubezpieczeń
Rachunkowość i sprawozdawczość w sektorze finansów publicznych 168 2 Wydział Finansów i Ubezpieczeń
Rekrutacja i selekcja oraz rozwój pracowników w nowoczesnej organizacji 233 2 Wydział Zarządzania
Rzeczoznawca majątkowy 286 2 Wydział Finansów i Ubezpieczeń
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) 212 2 Wydział Ekonomii
Strategia podatkowa 174 2 Wydział Finansów i Ubezpieczeń
Systemy informatyczne w zarządzaniu i e-biznes 210 2 Wydział Ekonomii
Technologie automatyzacji działań marketingowych (Marketing Automation Technology) 196 2 Wydział Informatyki i Komunikacji
Technologie informatyczne w dydaktyce matematyki 170 2 Wydział Informatyki i Komunikacji
Trener, coach i menedżer ds. szkoleń 220 2 Wydział Zarządzania
Ubezpieczenia gospodarcze 235 2 Wydział Finansów i Ubezpieczeń
Wycena przedsiębiorstw 178 2 Wydział Finansów i Ubezpieczeń
Zamówienia publiczne 150 2 Wydział Finansów i Ubezpieczeń
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw 242 2 Wydział Finansów i Ubezpieczeń
Zarządzanie i marketing w biznesie 220 2 Wydział Zarządzania
Zarządzanie instytucjami publicznymi 180 2 Wydział Ekonomii
Zarządzanie jakością i wartością kapitału ludzkiego organizacji 208 2 Wydział Ekonomii
Zarządzanie nieruchomościami 230 2 Wydział Finansów i Ubezpieczeń
Zarządzanie organizacjami pozarządowymi 250 2 Wydział Ekonomii
Zarządzanie projektami w branży motoryzacyjnej
nowość
208 2 Wydział Ekonomii
Zarządzanie projektem 150 2 Wydział Zarządzania
Zarządzanie projektami - Międzynarodowe Studia Podyplomowe 300 2 Wydział Informatyki i Komunikacji
Zarządzanie projektem europejskim 180 2 Wydział Zarządzania
Zarządzanie ryzykiem w organizacjach świadczących usługi publiczne i społeczne
nowość
216 2 Wydział Ekonomii
Zarządzanie sprzedażą na rynkach krajowych i międzynarodowych 230 2 Wydział Ekonomii
Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej 195 2 Wydział Informatyki i Komunikacji
Zarządzanie w ochronie zdrowia 220 2 Wydział Ekonomii
Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem 168 2 Wydział Zarządzania
Zarządzanie zasobami ludzkimi - aspekty ekonomiczne 220 2 Wydział Zarządzania
Zarządzanie zrównoważoną mobilnością w miastach
nowość
160 2 Wydział Ekonomii
Zastosowanie technologii informatycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach 218 2 Wydział Finansów i Ubezpieczeń

Oferta szkoleń

Zapraszamy także do zapoznania się z bogatą ofertą szkoleń. Skierowana jest ona zarówno do klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć nowe umiejętności.

Oferta szkoleń UE Katowice