5th Annual Winter Global Business Conference

we would like to cordially invite you to participate in Innovation Institute’s 5th Annual Winter Global Business Conference which will be held in one of the greatest European ski resorts (Tignes, France) from January 30th – February 3rd, 2017.  [Więcej]


7. International Week

W dniach 10-14.10.2016r. pracownicy Katedry Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych: dr hab. Małgorzata Dziembała, prof. UE, dr Joanna Kos-Łabędowicz i dr Sylwia Talar uczestniczyły w 7. International Week organizowanym przez VSB-Technical...


Uprawnienia dla Wydziału Ekonomii do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki o zarządzaniu

Uprzejmie informujemy, że decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dniem 26 września 2016r. Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w...


Kurs wyrównawczy dla studentów I roku studiów drugiego stopnia

Informacja dla studentów I roku studiów drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych. [Więcej]


Spotkanie Adaptacyjne - studia niestacjonarne

dla studentów I roku studiów niestacjonarnych I i II stopnia  [Więcej]


Zapraszamy do udziału w badaniu EUROSUDENT VI

Na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeprowadzane jest badanie w ramach EUROSTUDENT VI, którego celem jest analiza społeczno-ekonomicznych warunków studiowania i porównanie ich z warunkami panującymi w blisko 30 krajach Europy.  [Więcej]


Na kadencję 2016-2020 Kolegium Elektorów Wydziału Ekonomii wybrało:

prof. zw. dr hab. inż. Celina Olszak - na funkcję Dziekana Wydziału Ekonomii, dr hab. Izabela Ostoj, prof. UE - na funkcję Prodziekana ds. Naukidr hab. Robert Wolny, prof. UE - na funkcję Prodziekana ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem,dr... [Więcej]