Ważne!!! Dotyczy języków obcych

Obowiązek uczestnictwa w zajęciach - rok I i II Przypominamy wszystkim studentom, którzy nie zdawali jeszcze egzaminu B2 lub nie zdają go w tej sesji, o obowiązku zapisania się na zajęcia językowe. Szczegóły dot. sposobu dołączenia do grup w... [Więcej]


Seminarium „Bezpieczeństwo w firmie: rzeczywistość czy ułuda”

Katedra Informatyki WIiK zaprasza Pracowników i Studentów w dniu 7 lutego 2017r.  w godz. 17.00-19:30 do  Aula CNTI przy ul. Bogucickiej 5,  na seminarium „Bezpieczeństwo w firmie: rzeczywistość czy ułuda” Wydarzenie organizowane... [Więcej]


Rozpoczęty został nabór studentów uczelni śląskich na program prowadzony przez IBM wspólnie z ING Services

Opis na stronie biura Karier Politechniki Sląskiej Lista przedmiotów od wyboru Formularz zgłoszeniowy Program jest otwarty dla każdego studenta śląskich uczelni. Termin zgłoszeń: do 15.02.2017 [Więcej]


Zebranie naukowe Instytutu Analizy i Wspomagania Decyzji Zarządczych

Zebranie naukowe Instytutu Analizy i Wspomagania Decyzji Zarządczych odbędzie się w dniu 18.01.2017r. (środa) o godz. 17.00 w sali 3/15@ (CNTI). Program zebrania: 1. mgr Piotr Namieciński "Metody wielokryterialnego wspomagania decyzji w... [Więcej]


I Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Religia i kultura w cyfrowych mediach"

1 grudnia 2016 r. w Akademii Ignatianum w Krakowie odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Religia i kultura w cyfrowych mediach", zorganizowana przez Akademię Ignatianum w Krakowie oraz Katedrę Dziennikarstwa Ekonomicznego i Nowych Mediów... [Więcej]


Zebranie naukowe Instytutu Analizy i Wspomagania Decyzji Zarządczych

Zebranie naukowe Instytutu Analizy i Wspomagania Decyzji Zarządczych odbędzie się w dniu 14.12.2016r. (środa) o godz. 17.00 w sali 3/15@ (CNTI). Program zebrania: 1. dr inż. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz "Społeczne, organizacyjne i techniczne... [Więcej]


Pracownik Katedry Dziennikarstwa Ekonomicznego i Nowych Mediów z wykładami na Uniwersytecie im. Konstantyna Filozofa w Nitrze

Dr Katarzyna Walotek-Ściańska, adiunkt w Katedrze Dziennikarstwa Ekonomicznego i Nowych Mediów wygłosiła wykłady w języku słowackim dla studentów Katedry Masmediálnej Komunikácie a Reklamy Filozofickej Fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v... [Więcej]