Aplikuj na stanowisko urzędnicze w Sekretariacie ONZ

Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, że Sekretariat Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych rozpoczął przyjmowanie zgłoszeń do egzaminu Young Professionals Programme (YPP). Młodzi Polacy zainteresowani karierą w ONZ i spełniający kryteria programu mają możliwość przystąpić do egzaminu, po którym mogą zostać międzynarodowymi urzędnikami w Sekretariacie Organizacji Narodów Zjednoczonych.


Aplikuj na stanowisko w Sekretariacie ONZ

Egzamin YPP dotyczył będzie trzech obszarów i będzie przeprowadzany online:

  • Legal Affairs
  • Social Affairs
  • Statistics

Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które :

  • posiadają obywatelstwo kraju uczestniczącego w programie i nie ukończyły 32 roku życia (urodzone po 1 stycznia 1986 r.),
  • mają wyksztalcenie wyższe (przynajmniej licencjat lub równoważny) z dziedziny właściwej dla wybranego obszaru. Doświadczenie zawodowe w zasadzie nie jest wymagane, może jednak stanowić dodatkowe kryterium w przypadku, gdy na jeden obszar przypada więcej niż 40 aplikacji,
  • biegle znają jęz. angielski lub francuski

Aplikacje są przyjmowane w terminie do 9 sierpnia br. (do godziny 23:59 czasu nowojorskiego)  za pośrednictwem internetowej platformy rekrutacyjnej ONZ.

Proces aplikacji opisany został na stronie internetowej programu YPP.

Szczegóły na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.