Badania Losów Zawodowych Absolwentów

Osoby, które wezmą udział w badaniu otrzymają specjalną publikację pt. "Jak osiągnąć sukces na rynku pracy" (on-line) .


  • Jesteś absolwentem naszej Uczelni?
  • Wziąłeś już udział w badaniu absolwentów?
  • Jeśli nie - wypełnij ankietę on-line:  www.surveymonkey.com/r/absolwenci
  • ...i ZGARNIJ BEZPŁATNY PRZEWODNIK NASZEGO AUTORSTWA :-)

Więcej informacji o badaniu:
https://www.ue.katowice.pl/absolwenci/badanie-losow-zawodowych-absolwentow.html