Certyfikowane szkolenia komputerowe dla studentów

Rusza rekrutacja na szkolenia podnoszące kwalifikacje komputerowe dla studentów wybranych kierunków w ramach projektu Power-Kompetencje. Zgłoszenia przyjmowane będą do 19 grudnia 2018 roku (godz. 12:00).


Zapraszamy studentów czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I stopnia na kierunkach: Logistyka (Wydział Ekonomii), Logistyka (Wydział Zarządzania), Analityka Gospodarcza, Ekonomia, Finanse i Rachunkowość do udziału w certyfikowanych szkoleniach podnoszących kwalifikacje komputerowe zakończone egzaminem zewnętrznym i certyfikatem ECDL*.

W ramach projektu można wybrać jedną z trzech ścieżek, tj.:

  • Szkolenie podnoszące kwalifikacje komputerowe zakończone egzaminem zewnętrznym oraz certyfikatem ECDL Profile – Pakiet 1 (S1 użytkowanie baz danych, S4 edycja obrazów, S7 współpraca online)*
  • Szkolenie podnoszące kwalifikacje komputerowe zakończone egzaminem zewnętrznym oraz certyfikatem ECDL Profile – Pakiet 2 (S2 grafika menadżerska i prezentacyjna, S3 IT Security, S5 zarządzanie projektami)*
  • Zaawansowane szkolenie podnoszące kwalifikacje komputerowe zakończone egzaminem zewnętrznym oraz certyfikatem ECDL Advanced (A1 zaawansowane przetwarzanie tekstów, A2 zaawansowane arkusze kalkulacyjne, A3 zaawansowane użytkowanie baz danych, A4 zaawansowana grafika menadżerska i prezentacyjna)*.

W ramach każdej ze ścieżek przewidziano 120 godzin szkoleniowych.

Szkolenia będą realizowane głównie we wtorki zgodnie z planem zajęć studentów na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Planowany termin realizacji szkoleń: styczeń - kwiecień 2019 r.

Liczba miejsc ograniczona (obowiązują zapisy). Uczestnicy otrzymają Zaświadczenia.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniach proszone są o dostarczenie załączonych dokumentów oraz ksera ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków NNW do Biura Współpracy z Gospodarką i Absolwentami.

Termin zgłoszeń: 19 grudnia 2018 r., do godz. 12:00. 

Biuro Współpracy z Gospodarką i Absolwentami zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rekrutacji.

Szkolenia realizowane w ramach projektu "Blisko - Międzynarodowo - Przez całe życie. Kompleksowy program zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach". Projekt "Blisko - Międzynarodowo - Przez całe życie. Kompleksowy program zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.