INFORMACJA


W dniu 19 grudnia 2011r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów UE "COLLEGIUM" w trakcie którego  Pan Wiesław Rola złożył rezygnację z pełnienia funkcji  Prezesa Zarządu, wyrażając jednocześnie gotowość do pozostania w składzie Zarządu oraz współpracy przy realizacji rozpoczętych i przyszłych działań Stowarzyszenia.

Po przeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Zarządu powołano również dodatkowo Pana Marka Trząskiego. Zarząd w nowym składzie ukonstytuował się wybierając na Prezesa Stowarzyszenia Panią Julittę Samolej. Pan Wiesław Rola objął funkcję Wiceprezesa a Pan Marek Trząski funkcję Skarbnika Stowarzyszenia. Pozostałe funkcje pozostały bez zmian.