Konkurs "Polski Produkt Przyszłości"


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w XV, jubileuszowej edycji Konkursu "Polski Produkt Przyszłości", objętego honorowym patronatem Ministra Gospodarki.

Udział w Konkursie, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, jest bezpłatny. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przedstawienie nowego, innowacyjnego wyrobu bądź technologii. Zgłoszone projekty będą oceniane przez Kapitułę, która następnie wyłoni laureatów Konkursu.

Szczegóły