mgr Marcin Groniewski 3 marca 2022 roku dołączył do składu zarządu Santander TFI i będzie wiceprezesem towarzystwa.

mgr Marcin Groniewski jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach studiów magisterskich na kierunku Finanse i Bankowość.

mgr Marcin Groniewski w bankowości pracuje od 1998 r. i większość tego okresu spędził w obszarach rynków finansowych i kapitałowych. Pełnił różne role w zakresie zarządzania ryzykiem płynności, walutowym i stopy procentowej.

Zaczynał pracę jako dealer (1998−2006), następnie zarządzał departamentem prowadzącym handel na rynkach finansowych (2006−2012). W latach 2012−2016 odpowiadał za cały obszar operacji skarbowych i łączył to z funkcją prezesa, a następnie dyrektora Domu Maklerskiego BZ WBK. Zgodnie ze strategią banku przeprowadził proces fuzji Domu Maklerskiego BZ WBK z bankiem (dzisiaj Santander Bank Polska).

Następnie pełniąc funkcję dyrektora obszaru strategii i transformacji był odpowiedzialny za wdrożenie operacyjne strategii banku oraz transformację jego modelu biznesowego. Odpowiadał też za wprowadzenie zmian organizacyjnych oraz zarządzanie portfelem programów i projektów biznesowych.

Źródło: https://www.analizy.pl/puls-rynku/29587/zmiana-w-skladzie-zarzadu-santander-tfi-1