mgr Marek Mazurek w dniu 24 marca 2022 roku został powołany na stanowisko Prezes Zarządu Dyrektor Generalny na trzyletnią następną XI kadencję Zarządu Spółki Izostal S.A.

mgr Marek Mazurek jest absolwentem Wydziału Przemysłu Akademii Ekonomicznej w Katowicach (kierunek: Ekonomika i Organizacja Produkcji).

Przebieg pracy zawodowej:
• w latach 1989-2005 w Zakładach Lentex S.A. z siedzibą w Lublińcu, kolejno jako Referent ds. finansowych, Kierownik Działu Finansowego oraz jako Dyrektor Zakładu Wykładzin,
• w latach 1994-2003 w Korporacji Texlen Sp. z o.o. z siedzibą w Lublińcu, kolejno jako Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu oraz ponownie jako Prezes Zarządu,
• od 2005 roku w Spółce Izostal S.A., jako Dyrektor Finansowy (2005-2007), jako Wiceprezes Zarządu Dyrektor Finansowy (2007-2011) oraz od lutego 2011 roku jako Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny,
• od marca 2011 roku sprawuje funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Kolb Sp. z o.o., należącej do grupy kapitałowej Izostal S.A.

Źródło: https://www.bankier.pl/wiadomosc/IZOSTAL-S-A-Powolanie-Czlonkow-Zarzadu-Izostal-S-A-na-nastepna-kadencje-8305015.html