mgr Marta Tartanus-Oryszczak od stycznia 2022 roku objęła stanowisko Sekretarza Miasta Gliwice.

mgr Marta Tartanus-Oryszczak jest absolwentką Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, specjalność gospodarka miejska i regionalna.

mgr Marta Tartanus-Oryszczak od ponad 18 lat jest związana z gliwicką samorządnością, w której przeszła poszczególne stopnie kariery urzędniczej. Z początkiem nowego roku dotychczasowa naczelnik Biura Zarządzania Płynnością Finansową Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Marta Tartanus-Oryszczak – objęła stanowisko Sekretarza Miasta.  Pracuje w Urzędzie Miejskim od października 2003 roku. Między 1 czerwca 2007 roku a 13 lipca 2008 roku pełniła funkcję zastępcy naczelnika Biura Prezydenta Miasta i Rady Miejskiej UM, a 14 lipca 2008 r. objęła stanowisko naczelnika Biura Zarządzania Płynnością Finansową UM. Wydział ten organizowała od podstaw, kierując nim ponad 13 lat.

Źródło: dzisiajwgliwicach.pl/miasto-ma-nowego-sekretarza-to-zona-rzecznika-prezydenta/

gliwiceonline.pl/20220104338016/um-gliwice-nowa-sekretarz-miasta1641255007