Nasza Uczelnia "kuźnią prezesów"

W tekście "Renomowane uczelnie kuźnią prezesów dużych firm" z 13 stycznia br. "Rzeczpospolita" wskazuje na fakt, że karierę menedżerską rozpoczyna się na studiach w renomowanej uczelni. Swoją tezę popiera własnym rankingiem bazującym na informacjach o tym, jakie uczelnie skończyli szefowie dużych polskich firm. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach znalazł się na 13. miejscu tego zestawienia, w którym dominują największe publiczne uczelnie techniczne i ekonomiczne. Nieomal 20% prezesów w pierwszej kolejności ukończyło studia ekonomiczne, a cytowani eksperci sugerują, że odsetek ten będzie się jeszcze zwiększał.

W artykule podkreśla się także znaczenie kształcenia menedżerów na różnych szczeblach ich kariery zawodowej, a także nabywanie kompetencji międzynarodowych i umiejętność budowania relacji w otoczeniu. Wiele więc wskazuje, iż dewiza  Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach "blisko - międzynarodowo - przez całe życie" jest obietnicą wysokiej pozycji zawodowej naszych absolwentów.