Nowy Prezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów


Dnia 19 grudnia 2011 r. odbyły się Wybory Uzupełniające do Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Ukonstytuowany nowy zarząd wybrał na Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Panią mgr Julittę Samolej.