Rekrutacja na staże Leonardo da Vinci


Biuro Programów i Współpracy Międzynarodowej informuje, że zakończył się I etap rekrutacji do udziału w projekcie staży Leonardo da Vinci  "Europrofis". Szczegóły dot. dalszych etapów rekrutacji oraz projektu dostępne są na stronie BPiWM.