Walne Zebranie


Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach „COLLEGIUM”
serdecznie zaprasza
na Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze
Członków Stowarzyszenia,
które odbędzie się 19 grudnia 2011 roku
o godz. 16.30 (I termin) i 17.00 (II termin)
w budynku F, sala 240, II piętro,
przy ul. Bogucickiej 14 a w Katowicach

Prezes Zarządu
Wiesław Rola