Wyniki rekrutacji na staże Leonardo da Vinci


Biuro Programów i Współpracy Międzynarodowej informuje, że zakończona została rekrutacja do projektu Leonardo da Vinci Europrofis. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie znajduje się w gablocie przy Biurze. Szczegóły dot. projektu dostępne są na stronie BPiWM.