Zachęcamy do przystąpienia do Klubu Absolwentów Logistyki i Transportu

Klub zaprasza do grona Członków wszystkich Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (wcześniej: Akademii Ekonomicznej w Katowicach), którzy ukończyli studia I lub II stopnia, studia podyplomowe oraz osoby, które uzyskały stopień doktora lub doktora habilitowanego.


Zachęcamy do wypełnienia deklaracji przystąpienia do Klubu Absolwentów Logistyki i Transportu dostępnej online:

  • dla użytkowników poczty GMAIL/UEKAT: deklaracja
  • dla osób nie posiadających konta GMAIL/UEKAT: deklaracja

 

Więcej informacji: