Zagraniczny staż - nowe możliwości

Projekt przeznaczony dla Absolwentów Uczelni


W ramach projektu odbywają się:

  • miesięczny kurs języka angielskiego w Katowicach (zajęcia od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00)
  • 2-miesięczny pobyt w Wielkiej Brytanii (Birmingham), podczas którego odbywa się min. 30-dniowy staż w firmach wybranych przez partnera brytyjskiego, na stanowiskach zgodnych z potrzebami i predyspozycjami Uczestnika Projektu
  • 3-miesięczny płatny staż lub wybrany kurs kwalifikacyjny po powrocie do kraju.


Uczestnikiem projektu może zostać osoba:

  • w przedziale wiekowym 18-35 lat (decyduje data przystąpienia do projektu)
  • zamieszkująca woj. śląskie
  • bezrobotna lub bierna zawodowo
  • nie uczestnicząca w kształceniu formalnym
  • nie szkoląca się (w ostatnich 4 tygodniach nie korzystająca z innego projektu unijnego).