Zawodowe sukcesy naszych Absolwentów

Na potwierdzenie informacji podawanych przez tygodnik "Newsweek", zgodnie z którą absolwenci Akademii są cenieni wśród pracodawców podajemy listę ostatnich sukcesów zawodowych Naszych absolwentów...


 • Pan Mirosław Kastelik - absolwent studiów podyplomowych Akademii Ekonomicznej w Katowicach został mianowany Wiceprezesem Zarządu ds. Finansowych w TELE-FONIKA Kable Sp. z o.o S.K.A.

 • Pan Jerzy Rogocz - absolwent studiów podyplomowych Akademii Ekonomicznej w Katowicach został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładów Chemicznych "RUDNIKI" S.A.

 • Pani Patrycja Giurko - absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach została powołana na stanowisko Category Manager w Hoop Polska Sp. z o.o.

 • Pani Katarzyna Schneider - absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach objęła stanowisko Dyrektora ds. Marketingu w Gorzowskim Klubie Piłkarskim.

 • Pan Ryszard Małecki - absolwent studiów podyplomowych Akademii Ekonomicznej w Katowicach został mianowany Dyrektorem Generalnym "LUG Light Factory Sp. z o.o.".

 • Pani Katarzyna Kobierska - absolwentka specjalności Polityka Społeczna została powołana na stanowisko Naczelnika Biura Rozwoju Miasta w gliwickim Urzędzie Miejskim.

 • Pan Dariusz Starzycki - absolwent studiów podyplomowych Akademii Ekonomicznej w Katowicach objął stanowisko Wiceprezydenta Miasta Jaworzno.

 • Pan Jacek Pastuszka - absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Carlsberg Polska.

 • Pani Grażyna Drewniak  - absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach została wybrana na stanowsko Prezesa Zarządu Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie

 • Pani Marta Tartanum - absolwnentka specjalności Gospodarka Miejska i Regionalna objęła stanowsko naczelnika Biura Zarządzania Płynnością Finansową gliwickiego magistratu.

 • Pan Michał Wójcik - absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach został prezesem Vistula& Wólczanka

 • Pan Leszek Kasperski - absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach został Wiceprezesem ds. Sprzedaży i Marketingu  IVO Software

 • Zarząd Zakładów Tworzyw Sztucznych "Ząbkowice – Erg" S.A. powołał Pana Jacka Neskę - absolwenta Wydziału Zarządzania na członka  Rady Nadzorczej 

 • Panowie  Adam Konopka i Grzegorz Kubica -  absolwenci Akademii Ekonomicznej w Katowicach zostali powołani do składu Rady Nadzorczej PIP INSTAL LUBLIN SA.

 • Pan Ireneusz Dzięcioł - absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach został mianowany skarbnikiem miasta Piekary Śląskie.

 • Rada Nadzorcza Santander Consumer Banku podjęła decyzję o powołaniu Piotra Cziury -  absolwenta Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Katowicach na Wiceprezesa Zarządu Banku.

 • Pani Joanna Schmid - absolwentka studiów podyplomowych Akademii Ekonomicznej w Katowicach dołączyła do kierownictwa resortu skarbu jako ostatnia z wiceministrów.
   

 • Pani Urszula Antończyk - absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach została mianowana dyrektorem Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie.

 • Pani Danuta Pietras - absolwnetka Zarządzania zasobami ludzkimi Akademii Ekonomicznej w Katowicach jest członkiem zarządu Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, współzałożycielką  „Platformy Inicjatyw Lokalnych" oraz Stowarzyszenia - „Tychy nasza mała Ojczyzna".

 • Pan Jarosław Kubiak - absolwnet Akademii Ekonomicznej w Katowicach objął stanowisko  dyrektora Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

 • Pan Marian Sztuka - absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach został wybrany wiceprezesem ds. ekonomiki i finansów Katowickiego Holdingu Węglowego SA.
  Stanowisko wiceprezesa ds. handlowo-rynkowych objął Pan  Marek Klusek -absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

 • Zastępcą dyrektora zarządzającego pionem nadzoru bankowego w Komisji Nadzoru Finansowego został Pan Krzysztof Broda - absolwent studiów doktoranckich 
  w zakresie zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach
  .

 • Rada Nadzorcza polskich spółek grupy Generali powołałana stanowisko prezesa zarządu  Pana Andrzeja Jarczyka - absolwenta Akademii Ekonomicznej w Katowicach (Wydział Zarządzania)

 • Pani Anna Janczewska-Radwan - absolwentka Akademii Ekonomicznej
  w Katowicach,
  właścicielka firmy Medim,  członek Business Centre Club, założycielka Polskiego Stowarzyszenia Właścicielek Firm, jedna z 50 najbardziej przedsiębiorczych kobiet zarządzających firmami w Polsce.

 • Na wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli powołany został Pan Jacek Kościelniak -absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

 • Na prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Andrychowie powołana została Pani Małgorzata Matusiak - absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

 • W skład Rady Nadzorczej Emitenta GF PREMIUM SA wybrano Pana Michała Nawrota  - absolwenta Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

 • Na członka zarządu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas S.A. powołana została Pani Agnieszka Lebiecka - absolwenta Akademii Ekonomicznej
  w Katowicach
  (kierunek Finanse i Bankowość).

 • Na szefa Izby Budownictwa w Katowicach powołany został Pan Tadeusz Wnuk - absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

 • Na nowych wiceprezesów spółki giełdowej GF PREMIUM SA -powołano  Pana Grzegorza Maślankę i Pana Krzysztofa Bukowskiego - absolwentów AE Katowice.
  Więcej informacji:
  http://gielda.onet.pl/155395,1579668,komunikaty.html?S=&sektor=0
  http://gielda.onet.pl/155395,1579666,komunikaty.html?S=&sektor=0

 • Dyrektorem Zarządzającym zespołu zajmującego się inwestycjami private equity w Europie Środkowej i Wschodniej z ramienia The Carlyle Group (jednego z największych światowych funduszy private equity) został Pan Ryszard Wojtkowski – absolwent Akademii Ekonomicznej Katowicach. Pan Ryszard Wojtkowski wcześniej pełnił funkcję m. in. prezesa Novartis Consumer Health International SA w Szwajcarii, Zastępcy Dyrektora Generalnego Coca-Cola Poland Services oraz dyrektora Gabinetu kolejnych Prezesów Rady Ministrów w Polsce.

GRATULUJEMY!!!