Przejdź do menu Przejdź do treści

Wywiady z absolwentami (badania jakościowe)

Dodatkowo, w ramach inicjatywy „Ścieżki karier studentów i absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami realizuje wywiady z absolwentami.

Celem inicjatywy jest przedstawienie sylwetek absolwentów Uczelni, pracujących na różnorakich stanowiskach w różnych firmach i instytucjach. Wywiady – po autoryzacji i uzyskaniu stosownych zgód – publikowane są na łamach strony internetowej Uniwersytetu oraz w innych materiałach promocyjno-informacyjnych Uczelni.

W przypadku tej metody założono zrealizowanie rozmowy z przynajmniej jednym absolwentem / jedną absolwentką każdego kierunku studiów. Wywiady pozwalają uzyskać odpowiedzi na m.in. takie pytania: w jaki sposób przedstawiciele danego kierunku radzą sobie na rynku pracy, czy jako absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach podnoszą swoje kwalifikacje oraz jak z perspektywy czasu oceniają czas spędzony na studiach. W przypadku osób prowadzących własną działalność gospodarczą absolwent / absolwentka otrzymuje dodatkowe pytania, które stricte wiążą się z samodzielnym biznesem.

Wywiady dostępne są m.in. na stronie:

www.ue.katowice.pl/absolwenci/wywiady-z-absolwentami.html

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca