Sukcesy absolwentów

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach kształci ekonomistów, menadżerów, przedsiębiorców i analityków. Absolwenci Uczelni, którzy stanowią dumę Uniwersytetu zasilają wysoko wykwalifikowany personel kierowniczy, zdolny sprostać zmieniającym się wyzwania gospodarki. Zawodowe sukcesy naszych absolwentów stanowią najlepszą wizytówkę i motywują społeczność akademicką do dalszego rozwoju.

Absolwentów, którzy po zakończeniu edukacji na naszej Uczelni osiągnęli sukces, spełniają się zawodowo, bądź prowadza własną firmę, zapraszamy do podzielenia się swoją historią zawodowej kariery.

Poniżej prezentujemy sukcesy, jakie osiągają nasi absolwenci. Wszystkim składamy szczere podziękowania za  wzmacnianie dobrego imienia Alma Mater oraz życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej.

Aktualności

Absolwentka Uczelni wschodzącą gwiazdą branży płatniczej

W marcu 2021 r. już po raz trzeci opublikowany został ranking najbardziej wpływowych kobiet branży płatniczej w Polsce. Tegoroczna edycja projektu uzupełniona została listą wschodzących gwiazd branży płatniczej. Pierwsze miejsce na liście zajęła... [Więcej]


mgr Dominik Barszcz w dniu 9 marca 2021 roku został powołany przez Radę Nadzorczą na Członka Zarządu Cognor Holding SA z siedzibą w Poraju

mgr Dominik Barszcz jest Absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach specjalność - rachunkowość (2000r.). W 2002 roku ukończył Studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, specjalność: strategie podatkowe [Więcej]


mgr Patrycja Mitros-Bogacka przejęła obowiązki sekretarza Katowickiej Loży BCC na czas nieobecności Pani Pauliny Strąk

mgr Patrycja Mitros-Bogacka jest Absolwentką Akademii Ekonomicznej w Katowicach na Wydziale Zarządzania, posiadającą specjalizację w zarządzaniu Zasobami Ludzikami. [Więcej]


mgr Jarosław Wróbel z dniem 2 marca 2021 roku został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Inwestycji i Innowacji Grupy LOTOS S.A.

mgr Jarosław Wróbel jest Absolwentem studiów magisterskich oraz studium doktoranckiego Akademii Ekonomicznej w Katowicach. [Więcej]


mgr Andrzej Oślizło z dniem 4 grudnia 2020 r. został powołany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu DEVELIA S.A. ("Emitent”)

mgr Andrzej Oślizło jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach (kierunek Ekonomia). [Więcej]