Sukcesy absolwentów

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach kształci ekonomistów, menadżerów, przedsiębiorców i analityków. Absolwenci Uczelni, którzy stanowią dumę Uniwersytetu zasilają wysoko wykwalifikowany personel kierowniczy, zdolny sprostać zmieniającym się wyzwania gospodarki. Zawodowe sukcesy naszych absolwentów stanowią najlepszą wizytówkę i motywują społeczność akademicką do dalszego rozwoju.

Absolwentów, którzy po zakończeniu edukacji na naszej Uczelni osiągnęli sukces, spełniają się zawodowo, bądź prowadza własną firmę, zapraszamy do podzielenia się swoją historią zawodowej kariery.

Poniżej prezentujemy sukcesy, jakie osiągają nasi absolwenci. Wszystkim składamy szczere podziękowania za  wzmacnianie dobrego imienia Alma Mater oraz życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej.

Aktualności

mgr Łukasz Mietła z dniem 5 października 2020 r. został powołany na Członka Zarządu Spółki Wasko S.A.

mgr Łukasz Mietła jest Absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. [Więcej]


mgr Tomasz Konik z dniem 1 czerwca 2020 roku objął stanowisko Partnera zarządzającego w Deloitte Polska

mgr Tomasz Konik jest Absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach  [Więcej]


mgr Krzysztof Zawadzki został powołany w dniu 8 kwietnia 2020 r. na stanowisko Prezesa Zarządu ELQ S.A

mgr Krzysztof Zawadzki jest Absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach. [Więcej]


mgr Robert Mędrala od początku marca 2020 roku został Prezesem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie

mgr Robert Mędrala jest Absolwentem Wydziału Finansów i Bankowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz podyplomowych studiów w zakresie finansów przedsiębiorstw, rachunkowości i zamówień publicznych.  [Więcej]


mgr Michał Żydek został powołany z dniem 1 lutego 2020 roku na stanowisko Prezesa Zarządu WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.

mgr Michał Żydek jest Absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach studia dzienne specjalizacji z zarządzania przedsiębiorstwem oraz handlu zagranicznego. Ukończył również studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach z... [Więcej]