Sukcesy absolwentów

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach kształci ekonomistów, menadżerów, przedsiębiorców i analityków. Absolwenci Uczelni, którzy stanowią dumę Uniwersytetu zasilają wysoko wykwalifikowany personel kierowniczy, zdolny sprostać zmieniającym się wyzwania gospodarki. Zawodowe sukcesy naszych absolwentów stanowią najlepszą wizytówkę i motywują społeczność akademicką do dalszego rozwoju.

Absolwentów, którzy po zakończeniu edukacji na naszej Uczelni osiągnęli sukces, spełniają się zawodowo, bądź prowadza własną firmę, zapraszamy do podzielenia się swoją historią zawodowej kariery.

Poniżej prezentujemy sukcesy, jakie osiągają nasi absolwenci. Wszystkim składamy szczere podziękowania za  wzmacnianie dobrego imienia Alma Mater oraz życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej.

Aktualności

mgr Sławomir Obidziński w czerwcu 2019 roku został prezesem skupiającej trzy kopalnie węgla spółki Tauron Wydobycie z grupy energetycznej Tauron.

mgr Sławomir Obidziński jest Absolwentem m.in. studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.  [Więcej]


dr Ewa Weber 1 maja 2019 roku została Prezesem Zarządu Śląskiej Sieci Metropolitalnej, spółki komunalnej miasta Gliwice

dr Ewa Weber jest m.in Absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, gdzie uzyskała stopień magistra ekonomii. [Więcej]


mgr Tomasz Owczarek został w kwietniu tego roku Dyrektorem sprzedaży Mastercard w polskim oddziale firmy.

mgr Tomasz Owczarek jest Absolwentem Międzynarodowych stosunków gospodarczych Akademii Ekonomicznej w Katowicach. [Więcej]


Nasza absolwentka laureatką konkursu na pracę magisterską

Z przyjemnością informujemy, że mgr Monika Wiercińska zajęła I miejsce w grupie prac magisterskich na najlepszą pracę z zakresu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych! [Więcej]


Podinspektor mgr Jarosław Klich objął stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu

Podinspektor Jarosław Klich objął stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu. Uroczystość odbyła się w poniedziałek 8 kwietnia 2019 roku w auli olkuskiej komendy. [Więcej]


mgr Przemysław Palonka został powołany na Członka Zarządu CTL Logistics

mgr Przemysław Palonka jest absolwentem studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na Wydziale Zarządzania. [Więcej]


dr Krzysztof Broda został ponownie wybrany Zastępcą Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

dr Krzysztof Broda jest absolwentem Ekonomiki i Organizacji Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz doktorem nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania. [Więcej]