Sukcesy absolwentów

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach kształci ekonomistów, menadżerów, przedsiębiorców i analityków. Absolwenci Uczelni, którzy stanowią dumę Uniwersytetu zasilają wysoko wykwalifikowany personel kierowniczy, zdolny sprostać zmieniającym się wyzwania gospodarki. Zawodowe sukcesy naszych absolwentów stanowią najlepszą wizytówkę i motywują społeczność akademicką do dalszego rozwoju.

Absolwentów, którzy po zakończeniu edukacji na naszej Uczelni osiągnęli sukces, spełniają się zawodowo, bądź prowadza własną firmę, zapraszamy do podzielenia się swoją historią zawodowej kariery.

Poniżej prezentujemy sukcesy, jakie osiągają nasi absolwenci. Wszystkim składamy szczere podziękowania za  wzmacnianie dobrego imienia Alma Mater oraz życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej.

Aktualności

mgr Ewa Drozd jest m.in. Absolwentką Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach [Więcej]
mgr Patrycja Mitros-Bogacka jest Absolwentką Akademii Ekonomicznej w Katowicach na Wydziale Zarządzania, posiadającą specjalizację w zarządzaniu Zasobami Ludzikami. [Więcej]
mgr Jarosław Wróbel jest Absolwentem studiów magisterskich oraz studium doktoranckiego Akademii Ekonomicznej w Katowicach. [Więcej]
dr hab. Barbara Piontek, profesor Akademii WSB jest m.in. absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach [Więcej]
mgr Andrzej Oślizło jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach (kierunek Ekonomia). [Więcej]
mgr Łukasz Mietła jest Absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. [Więcej]
mgr Marek Wadowski jest Absolwentem Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. [Więcej]
mgr Tomasz Konik jest Absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach [Więcej]
mgr Adam Polonek jest Absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach. [Więcej]
mgr Krzysztof Zawadzki jest Absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach. [Więcej]