Sukcesy absolwentów

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach kształci ekonomistów, menadżerów, przedsiębiorców i analityków. Absolwenci Uczelni, którzy stanowią dumę Uniwersytetu zasilają wysoko wykwalifikowany personel kierowniczy, zdolny sprostać zmieniającym się wyzwania gospodarki. Zawodowe sukcesy naszych absolwentów stanowią najlepszą wizytówkę i motywują społeczność akademicką do dalszego rozwoju.

Absolwentów, którzy po zakończeniu edukacji na naszej Uczelni osiągnęli sukces, spełniają się zawodowo, bądź prowadza własną firmę, zapraszamy do podzielenia się swoją historią zawodowej kariery.

Poniżej prezentujemy sukcesy, jakie osiągają nasi absolwenci. Wszystkim składamy szczere podziękowania za  wzmacnianie dobrego imienia Alma Mater oraz życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej.

Aktualności

mgr Robert Mędrala jest Absolwentem Wydziału Finansów i Bankowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz podyplomowych studiów w zakresie finansów przedsiębiorstw, rachunkowości i zamówień publicznych. [Więcej]
mgr Michał Żydek jest Absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach studia dzienne specjalizacji z zarządzania przedsiębiorstwem oraz handlu zagranicznego. Ukończył również studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach z zakresu... [Więcej]
mgr Sławomir Obidziński jest Absolwentem m.in. studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. [Więcej]
dr Ewa Weber jest m.in Absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, gdzie uzyskała stopień magistra ekonomii. [Więcej]
mgr Tomasz Owczarek jest Absolwentem Międzynarodowych stosunków gospodarczych Akademii Ekonomicznej w Katowicach. [Więcej]
Z przyjemnością informujemy, że mgr Monika Wiercińska zajęła I miejsce w grupie prac magisterskich na najlepszą pracę z zakresu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych! [Więcej]
Podinspektor Jarosław Klich objął stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu. Uroczystość odbyła się w poniedziałek 8 kwietnia 2019 roku w auli olkuskiej komendy. [Więcej]
mgr Przemysław Palonka jest absolwentem studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na Wydziale Zarządzania. [Więcej]
dr Krzysztof Broda jest absolwentem Ekonomiki i Organizacji Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz doktorem nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania. [Więcej]
Morska Stocznia Remontowa "Gryfia" SA poinformowała, że jej Rada nadzorcza, na posiedzeniu w dniu 19 lutego 2019 r., powołała mgr Artura Trzeciakowskiego do składu Zarządu spółki i powierzyła mu funkcję Prezesa Zarządu od dnia 1 marca 2019r. [Więcej]