Sukcesy absolwentów

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach kształci ekonomistów, menadżerów, przedsiębiorców i analityków. Absolwenci Uczelni, którzy stanowią dumę Uniwersytetu zasilają wysoko wykwalifikowany personel kierowniczy, zdolny sprostać zmieniającym się wyzwania gospodarki. Zawodowe sukcesy naszych absolwentów stanowią najlepszą wizytówkę i motywują społeczność akademicką do dalszego rozwoju.

Absolwentów, którzy po zakończeniu edukacji na naszej Uczelni osiągnęli sukces, spełniają się zawodowo, bądź prowadza własną firmę, zapraszamy do podzielenia się swoją historią zawodowej kariery.

Poniżej prezentujemy sukcesy, jakie osiągają nasi absolwenci. Wszystkim składamy szczere podziękowania za  wzmacnianie dobrego imienia Alma Mater oraz życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej.

Aktualności

mgr Artur Trzeciakowski został Prezesem Zarządu Morskiej Stoczni Remontowej "Gryfia" SA

Morska Stocznia Remontowa "Gryfia" SA poinformowała, że jej Rada nadzorcza, na posiedzeniu w dniu 19 lutego 2019 r., powołała mgr Artura Trzeciakowskiego do składu Zarządu spółki i powierzyła mu funkcję Prezesa Zarządu od dnia 1 marca 2019r.  [Więcej]


mgr Agata Brodzka obejęła nowo utworzone stanowisko managing directora.

mgr Agata Brodzka dołączyła do zespołu Platinium Cast, obejmując nowo utworzone stanowisko managing directora. [Więcej]


mgr Robert Cichowicz został Zastępcą Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój

12 lutego br. nastąpiły zmiany na stanowisku II zastępcy prezydenta miasta Jastrzębie-Zdrój obowiązki objął mgr Robert Cichowicz. [Więcej]


mgr Agnieszka Nizio objęła stanowisko Dyrektora Zabrzańskiego Centrum Handlowego Platan

mgr Agnieszka Nizio od lutego 2019 roku objęła stanowisko Dyrektora Zabrzańskiego Centrum Handlowego Platan [Więcej]


mgr Dariusz Hereda został powołany na Członka Rady Nadzorczej AWBUD

Rada nadzorcza AWBUD postanowiła powołać w skład swojego zarządu mgr Dariusza Heredę na okres trzyletniej kadencji.  [Więcej]


mgr Roman Nowak został powołany na nowego Skarbnika Starostwa Powiatu Raciborskiego

Radni Powiatu Raciborskiego jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie mgr Romana Nowaka, który został powołany z dniem 1 lutego 2019 roku na nowego Skarbnika Starostwa Powiatu Rybnickiego. [Więcej]


dr Remigiusz Czernecki objął funkcję Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora handlowego w PPHU Specjał

Od stycznia 2019 r. dr Remigiusz Czernecki objął funkcję Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora handlowego w PPHU Specjał i odpowiedzialny będzie za działalność operacyjną, rozwój oraz strategię hurtową grupy. [Więcej]