Sukcesy absolwentów

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach kształci ekonomistów, menadżerów, przedsiębiorców i analityków. Absolwenci Uczelni, którzy stanowią dumę Uniwersytetu zasilają wysoko wykwalifikowany personel kierowniczy, zdolny sprostać zmieniającym się wyzwania gospodarki. Zawodowe sukcesy naszych absolwentów stanowią najlepszą wizytówkę i motywują społeczność akademicką do dalszego rozwoju.

Absolwentów, którzy po zakończeniu edukacji na naszej Uczelni osiągnęli sukces, spełniają się zawodowo, bądź prowadza własną firmę, zapraszamy do podzielenia się swoją historią zawodowej kariery.

Poniżej prezentujemy sukcesy, jakie osiągają nasi absolwenci. Wszystkim składamy szczere podziękowania za  wzmacnianie dobrego imienia Alma Mater oraz życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej.

Aktualności

mgr Agata Brodzka dołączyła do zespołu Platinium Cast, obejmując nowo utworzone stanowisko managing directora. [Więcej]
12 lutego br. nastąpiły zmiany na stanowisku II zastępcy prezydenta miasta Jastrzębie-Zdrój obowiązki objął mgr Robert Cichowicz. [Więcej]
mgr Agnieszka Nizio od lutego 2019 roku objęła stanowisko Dyrektora Zabrzańskiego Centrum Handlowego Platan [Więcej]
Rada nadzorcza AWBUD postanowiła powołać w skład swojego zarządu mgr Dariusza Heredę na okres trzyletniej kadencji. [Więcej]
Radni Powiatu Raciborskiego jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie mgr Romana Nowaka, który został powołany z dniem 1 lutego 2019 roku na nowego Skarbnika Starostwa Powiatu Rybnickiego. [Więcej]
Od stycznia 2019 r. dr Remigiusz Czernecki objął funkcję Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora handlowego w PPHU Specjał i odpowiedzialny będzie za działalność operacyjną, rozwój oraz strategię hurtową grupy. [Więcej]
W dniu 7 stycznia 2019 roku mgr Marek Pławiak został powołany na stanowisko Dyrektora Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu. [Więcej]
W styczniu 2019 roku mgr Karolina Kord objęła nowo utworzone stanowisko Managing Directora w Space PR [Więcej]
mgr Tomasz Drąszkowski w grudniu 2018 roku został powołany na stanowisko Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Mysłowicach [Więcej]
Prezydent Mielca Jacek Wiśniewski w dniu 3 grudnia 2018 roku ogłosił nazwisko swojego zastępcy mgr Pawła Pazdana. [Więcej]