Sukcesy absolwentów

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach kształci ekonomistów, menadżerów, przedsiębiorców i analityków. Absolwenci Uczelni, którzy stanowią dumę Uniwersytetu zasilają wysoko wykwalifikowany personel kierowniczy, zdolny sprostać zmieniającym się wyzwania gospodarki. Zawodowe sukcesy naszych absolwentów stanowią najlepszą wizytówkę i motywują społeczność akademicką do dalszego rozwoju.

Absolwentów, którzy po zakończeniu edukacji na naszej Uczelni osiągnęli sukces, spełniają się zawodowo, bądź prowadza własną firmę, zapraszamy do podzielenia się swoją historią zawodowej kariery.

Poniżej prezentujemy sukcesy, jakie osiągają nasi absolwenci. Wszystkim składamy szczere podziękowania za  wzmacnianie dobrego imienia Alma Mater oraz życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej.

Aktualności

mgr Marek Podstawa został powołany na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A. ze skutkiem na dzień 30.03.2018 roku

Pan Marek Podstawa jest absolwentem m.in. studiów podyplomowych z zakresu organizacji i zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. [Więcej]


dr n. med. Tadeusz Urban – Decyzją Delegatów na XXXVIII Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy Śląskiej Izby Lekarskiej został jej nowym Prezesem na VIII kadencję.

Pan dr n. med. Tadeusz Urban jest m.in. absolwentem studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej w Katowicach w zakresie „Zakład opieki zdrowotnej jako spółka prawa handlowego”.  [Więcej]


mgr Jacek Wiśniewski – w marcu 2018 roku został nowym Sekretarzem Powiatu Cieszyńskiego.

Pan Jacek Wiśniewski ukończył Akademię Ekonomiczną w Katowicach.  [Więcej]


mgr Monika Środa – z dniem 24 lutego 2018 roku została powołana na stanowisko Skarbnika Miasta Czechowice Dziedzice

W 2003 roku Pani Monika ukończyła studia wyższe zawodowe na kierunku zarządzanie i marketing i uzyskała tytuł licencjata na Akademii Ekonomicznej w Katowicach.  [Więcej]


Zbigniew Zgoła – z dniem 15 lutego 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pragma Faktoring S.A. podjęło uchwałę o powołaniu Pana Zbigniewa Zgoły w skład Rady Nadzorczej Spółki.

Pan Zbigniew Zgoła jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach, gdzie w 2000 r. ukończył studia o specjalizacji rachunkowość. [Więcej]