Sukcesy absolwentów

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach kształci ekonomistów, menadżerów, przedsiębiorców i analityków. Absolwenci Uczelni, którzy stanowią dumę Uniwersytetu zasilają wysoko wykwalifikowany personel kierowniczy, zdolny sprostać zmieniającym się wyzwania gospodarki. Zawodowe sukcesy naszych absolwentów stanowią najlepszą wizytówkę i motywują społeczność akademicką do dalszego rozwoju.

Absolwentów, którzy po zakończeniu edukacji na naszej Uczelni osiągnęli sukces, spełniają się zawodowo, bądź prowadza własną firmę, zapraszamy do podzielenia się swoją historią zawodowej kariery.

Poniżej prezentujemy sukcesy, jakie osiągają nasi absolwenci. Wszystkim składamy szczere podziękowania za  wzmacnianie dobrego imienia Alma Mater oraz życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej.

Aktualności

dr Krzysztof Wilgus - z dniem 1 lutego 2018 r. objął funkcję Prezesa Zarządu Silesian Coal S.A., spółki zależnej HMS Bergbau AG

Pan dr Krzysztof Wilgus jest menedżerem z blisko 30-letnim doświadczeniem w sektorzefinansowym, górniczym oraz szeroko pojętego konsultingu. Nowy PrezesZarządu Silesian Coal S.A. jest absolwentem i byłym wieloletnim wykładowcąAkademii Ekonomicznej... [Więcej]


Z dniem 1 lutego 2018 r. Dr Krzysztof Wilgus objął funkcję Prezesa Zarządu Silesian Coal S.A., spółki zależnej HMS Bergbau AG.

Dr Wilgus jest menedżerem z blisko 30-letnim doświadczeniem w sektorze finansowym, górniczym oraz szeroko pojętego konsultingu. Nowy Prezes Zarządu Silesian Coal S.A. jest absolwentem i byłym wieloletnim wykładowcą Akademii Ekonomicznej im. K.... [Więcej]


Tomasz Grela - powołany z dniem 1 stycznia 2018 roku na stanowisko Członka Zarządu Grupy Kęty S.A.

Pan Tomasz jest absolwentem studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej w Katowicach kierunek: Zarządzanie firmą. Z Grupą Kapitałową Grupy Kęty S.A. związany jest zawodowo od 2002 roku. W latach 2002-2006 pełnił funkcję Dyrektora Operacyjnego,... [Więcej]


Piotr Wysocki - powołany z dniem 1 stycznia 2018 roku na stanowisko Członka Zarządu Grupy Kęty S.A.

Pan Piotr jest absolwentem studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W Grupie Kęty S.A. pracuje od 2000 roku. Zaczynał pracę jako dyrektor handlowy, następnie w latach 2002-2008 był Dyrektorem handlowym Segmentu Wyrobów... [Więcej]


Aleksandra Puzyno - w grudniu 2017 roku objęła kierownictwo w strukturach Saint-Gobain PAM nad nowo utworzonym Działem marki i komunikacji marketingowej

Pani Aleksandra jest absolwentką Public relations na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. wcześniej w strukturach firmy zajmowała się koordynowaniem programów lojalnościowych, kontaktami z mediami i PR-em marki ISOVER. W latach 2012-2016... [Więcej]