Przejdź do menu Przejdź do treści

Współpraca na poziomie kierunków studiów

Współpraca z absolwentami, przedstawicielami firm i instytucji pozwala nam na dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy. Współpraca w tym zakresie dotyczy między innymi takich działań, jak: patronat biznesowy nad kierunkami i specjalnościami studiów I i II stopnia oraz studiami podyplomowymi, wspólne projekty, wizyty studyjne, praktyki studenckie, pisanie przez naszych studentów we współpracy z firmami prac dyplomowych na temat realnych problemów biznesowych czy udział w Radach Programowych kierunków. Rady Programowe są organem opiniodawczym w sprawach kierunków studiów. Do ich zadań należy między innymi: ocena programów studiów na danym kierunku, opiniowanie kierunkowych i obszarowych efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, przegląd i ocena modułów kształcenia czy wnoszenie propozycji zmian w zakresie planów studiów i programów kształcenia.

Dzięki tego typu współpracy mogą Państwo mieć realny wpływ na kształtowanie profili kompetencyjnych absolwentów poszczególnych kierunków studiów.

Kontakt: www.ue.katowice.pl/jednostki/szkola-studiow-i-i-ii-stopnia/kierunki-i-specjalnosci/kuratorzy-kierunkow.html

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca