Kuratorzy kierunków

Kuratorzy kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach powołani na okres kadencji 2020-2024:

Lp.

Kierunek studiów

Imię i nazwisko Kuratora kierunku

1.

Analityka gospodarcza

Dr hab. inż. Wojciech Gamrot, prof. UE

2.

Bezpieczeństwo wewnętrzne/Bezpieczeństwo w biznesie

Dr hab. Izabella Steinerowska-Streb, prof. UE

3.

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski

4.

E-commerce

Dr hab. Maria Mach-Król, prof. UE

5.

Ekonomia

Dr hab. Renata Pęciak

6. Finance and Accounting for Business Dr hab. Monika Klimontowicz, prof. UE

7.

Finanse i rachunkowość

Dr hab. Joanna Błach, prof. UE

8.

Finanse i rachunkowość (Rybnik)

Dr hab. Małgorzata Rówińska-Král, prof. UE

9.

Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia

Dr hab. Artur Walasik, prof. UE

10.

Finanse menedżerskie

Dr hab. Paweł Kosiń, prof. UE

11.

Gospodarka i zarządzanie publiczne

Prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka

12.

Gospodarka miejska i nieruchomości

Dr hab. Adam Drobniak, prof. UE

13.

Gospodarka przestrzenna

Prof. dr hab. Krystian Heffner

14.

Gospodarka turystyczna

Dr hab. Katarzyna Czernek--Marszałek, prof. UE

15.

Informatyka

Dr hab. Krzysztof Kania, prof. UE

16.

Informatyka i ekonometria

Prof. dr hab. Małgorzata Pańkowska

17.

International Business

Dr hab. Justyna Matysiewicz, prof. UE

18.

Logistyka (7 i 3-semestralna)

Dr hab. Janusz Figura, prof. UE

19.

Logistyka w biznesie/ Logistyka (6-semestralna)

Dr hab. Artur Świerczek, prof. UE

20.

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Dr hab. Małgorzata Dziembała, prof. UE

21.

Przedsiębiorczość i finanse

Prof. dr hab. Teresa Kraśnicka

22.

Rachunkowość i podatki

Dr hab. Monika Foltyn-Zarychta, prof. UE

23.

Zarządzanie

Dr hab. Izabela Sztangret, prof. UE

Kurator przedmiotów realizowanych w ramach programu dydaktycznego EuroClasses - dr hab. Julia Włodarczyk