Przejdź do menu Przejdź do treści

dr hab.Zbigniew Widera, prof. UE

Profesor UE
Bogucicka 3
Budynek: A; pok. 226
40-226Katowice

Konsultacje:

Terminy konsultacji w semestrze letnim, w roku akademickim 2023/2024

wtorki, czwartki  godz. 10.00 – 11.40, pokój 226 budynek A

lub online, po wcześniejszym umówieniu się przesyłając takie oczekiwanie na adres: zbigniew.widera@ue.katowice.pl

 

Zajmowane stanowiska

 • Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego
 • Prezes Zarządu Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego
 • Członek Rady Wydziału Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
 • Członek Rady Wydziału Komunikacji Masowej Uniwersytetu im. Św. Cyryla i Metodego w Trnavie - Słowacja

Realizowane projekty naukowo - badawcze

 • Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w gospodarce nieruchomościami jednostek samorządu terytorialnego
 • Wykorzystanie organizacji społecznych w procesie komunikacji jednostek samorządu terytorialnego z interesariuszami
 • Autorytet jako determinanata zachowań społecznych pokolenia Z


Specjalizacja naukowo-badawcza

 • Nauki o zarządzaniu i jakości
 • Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Publikacje (wybrane)

 1. Marketing polityczny. Aspekty lokalne. Katowice 2009, (ISBN 978-83-927686-2-3).
 2. Rzecznictwo prasowe. Teoria – praktyka – konteksty. Wydawnictwo Naukowe Unikat2, Katowice 2010, (ISBN 978-83-62314-08-9) - współredaktor K. Gajdaka.
 3. Marketing wydawniczy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016 (ISBN 978-83-7875-312-4) - współautor A. Pravdowa.
 4. Media w komunikacji marketingowej organizacji usług publicznych.  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Katowice 2018, (2018. ISBN 978-83-7875-430-5).
 5. Komunikacja medialna placówek oświatowych jako instytucji usług publicznych - studium przypadku. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2015 (ISBN 978-83-7875-268-4) - współautor P. Sarna.
 6. Media lokalne i regionalne na tle współczesnych procesów komunikacyjnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Katowice 2023, (978-83-7875-852-5) - współautor J. Parnes.
 7. Presse des minorites national es en Pologne. Presse des minorities polonaises en Allemagne, Tchequie et Slovaguie. In: L’expression mediatique de la diversite culturelle en Europe central et orientale (D. Serafinova, M. Mathien, eds.). Bruxelles 2013, s. 207-218 (ISBN: 978-2-8027-3801-5, ISSN: 1782-3358).
 8. Das berufliche ausbrennen der politiker aufgrund des politischen handelns. In: Syndrom vyhoreni. (The burnout syndrome) (K. Gajdka, M. Kopsztejn, B. Nowak, eds.). Havirov 2009, c.1, s. 48-56 (ISBN 80-7178-735-3).
 9. Marketing innovations and marketing communications in terms of balanced market. Marketig identity. Explosion of Innovations (Josef Matus, Dana Petranová, eds.). Faculty of Mass Media Cimmunication University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava. s.278-378. 2015 ( ISSN 1339-5726; ISBN 978-80-8105-666-6).
 10. Cетевые pr-технологии в образовательных уч реждениях; Internet public rela tions at educational institutions. Scientific bulletin Philology Journal ism Pedagogy Psychology, Научные B едомости Серия Гуманитарные науки. Str. 82-89 Выпуск 31 Belgorod State University, No 21 (242) 2016, (współautor P. Sarna).

Zainteresowania

 • Marketing terytorialny
 • Zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego
 • Marketing wydawniczy
 • Projekty medialne
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne
 • Sztuczna inteligencja AI
 • Public i Media Relations

Dodatkowe

 • Recenzent Scientific Grant Agency of the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic and of the Slovak Academy of Sciences
 • Członek „Centrum Pen” (PEN Club) w Bratysławie
 • Członek rady redakcyjnej Wydawnictwa „Verbum” w Pradze
 • Członek kolegium redakcyjnego Wydawnictwa „Political preferences” w Katowicach
 • Przewodniczący Rady Związku Górnośląskiego
 • Członek Komitetu Programowego “4th International Conference on Machine Learning Techniques and Data Science (MLDS 2023)” Sydney, Australia
 • Członek Komitetu Programowego "5th International Conference on Internet of Things (CIoT 2023)". Sydney, Australia
 • Członek Komitetu Programowego "8th International Conference on Artificial Intelligence, Soft Computing And Applications (AISCA 2024)", Dubai, UAE
 • Członek Komitetu Programowego “5th International conference on Advanced Natural Language Processing (AdNLP 2024)” Vancouver, Canada
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3