prof. dr hab. Małgorzata Pańkowska

Kierownik Katedry
Bogucicka 3
Bud. A; pok. 340
40-226 Katowice

Konsultacje:

w semestrze letnim 2022/2023

Środa godz. 17:00-18:30 na Google Meet; kod konsultacji: fnc3uao

Konsultacje stacjonarne w s. 340 bud A :

30 marca 2023, godz. 13:30-15:00

22 kwietnia 2023, godz. 12:00-13:30

 

21 maja  2023, godz.  13:30-15:00

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

 • Systemy Informatyczne Biznesu ( w j.polskim i w j. angielskim)
 • Business Information Technology w j.angielskim
 • Analiza i projektowanie systemów informatycznych biznesu
 • Projektowanie systemu zarządzania
 • Inżynieria systemów informatycznych
 • Inzynieria Business Intelligence
 • Elementy komunikacji w pracy naukowej
 • Architektury systemów komputerowych
 • Strategia budowy i wdrażania systemów e-biznesu
 • SAS Visual Analytics
 • Projekt Informatyczny
 • Projektowanie organizacji i Architektury korporacyjne
 • Zarządzanie projektem informatycznym

Zajmowane stanowiska

 • Kierownik Katedry Informatyki

Specjalizacja naukowo-badawcza

 1. Organizacje wirtualne i wirtualizacja zasobów IT
 2. Zarządzanie projektami informatycznymi
 3. Modelowanie Architektury Przedsiębiorstwa
 4. Zarządzanie informacją i zasobami informatycznymi
 5. Rynki IT i prosumpcja produktów IT
 6. IT Governance
 7. Service Science
 8. IT Service Governance
 9. Outsourcing
 10. Infonomika czyli ekonomika informacji
 11. Bezpieczeństwo i ochrona danych

Publikacje

Lista publikacji na stronie https://web.ue.katowice.pl/pank/