Przejdź do menu Przejdź do treści

Dane osobowe

dr hab.Joanna Błach, prof. UE

Kierownik Katedry
1 Maja 47
Budynek: E; pok. 7
40-226Katowice

 

Konsultacje:

Aktualne informacje i materiały do zajęć zamieszczane są na Google Classroom / Study materials and announcements are posted on Google Classroom

 UWAGA! Studenci kierunku Finanse i rachunkowość - Nowe specjalności od naboru 2024/2025

 •  na studiach I stopnia specjalność Finanse i inwestycje korporacji

 •  na studiach II stopnia specjalność Finanse zrównoważone

 Więcej informacji:

Specjalność FINANSE I INWESTYCJE KORPORACJI | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (ue.katowice.pl)

Specjalność FINANSE ZRÓWNOWAŻONE | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (ue.katowice.pl)

 

Konsultacje/ Contact hours (online/ on site):

Konsultacje odbywają się przez Google Meet lub na uczelni po uprzednim umówieniu się drogą mailową / Contact hours via Google Meet or at the university after prior appointment by e-mail: jblach@ue.katowice.pl

https://meet.google.com/bvw-awgx-akp

konsultacje w semestrze letnim 2023/2024

 • 29/02/2024 9.30-11.00
 • 05/03/2024 10.00-11.30
 • 14/03/2024 10.00-11.30
 • 26/03/2024 10.00-11.30
 • 04/04/2024 10.00-11.30
 • 09/04/2024 12.30-14.00
 • 18/04/2024 11.45-13.15
 • 25/04/2024 10.00-11.30
 • 09/05/2024 11.45-13.15
 • 23/05/2024 10.00-11.30 odwołane Dzień Rektorski/ cancelled Rector's Day
 • 28/05/2024 10.00-11.30
 • 06/06/2024 11.45-13.15
 • 13/06/2024 11.45-13.15
 • 20/06/2024 11.45-13.15
 • 27/06/2024 8.15-9.45

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Do góry

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

Dydaktyka / Teaching:

 • Finanse przedsiębiorstwa / Corporate finance
 • Strategie finansowe przedsiębiorstwa / Strategic financial management
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa (ścieżka ACCA)
 • Analiza finansowa / Financial Analysis
 • Nadzór korporacyjny
 • Alternative investment
 • Financial Institutions

Zajmowane stanowiska

 • członek Senatu Uczelni
 • członek Senackiej Komisji ds. Rozwoju
 • kurator kierunku Finanse i Rachunkowość / Finance and Accounting Program Director
 • członek Rady Redakcyjnej czasopisma / Associate Editor - Studies in Risk and Sustainable Development - Ryzyko i Zrównoważony Rozwój. Studia Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
 • Home - Studies in Risk and Sustainable Development (ue.katowice.pl)
 • Visiting Professor & Research Fellow at the University of Verona, Department of Business Administration (06-07/2022)

Publikacje

Websites:

Wybrane publikacje / Publications (selection)

 • Wieczorek-Kosmala M., Błach J., Doś A.  (2021) COVID-19 Interruptions and SMEs Heterogeneity: Evidence from Poland. Risks. 9(9):161. https://doi.org/10.3390/risks9090161
 • Wieczorek-Kosmala M., Błach J., Gorzeń-Mitka I. (2021) Does Capital Structure Drive Profitability in the Energy Sector? Energies 14(16):4803. https://doi.org/10.3390/en14164803
 • Wieczorek-Kosmala M., Błach J., Trzęsiok J. (2020) Comparative study of the relevance of equity financing in European SMEs, "Journal of Business Economics and Management,  21(6), 1543-1560, DOI: https://doi.org/10.3846/jbem.2020.13426
 • Błach J., Wieczorek-Kosmala M., Trzęsiok J. (2020) Innovation in SMEs and Financing Mix. "Journal of Risk and Financial Management" 13(9), 206; https://doi.org/10.3390/jrfm13090206
 • Wieczorek-Kosmala M., Błach J., Trzęsiok J. (2018), Analysis of Bankruptcy Threat for Risk Management Purposes: A Model Approach. “International Journal of Financial Studies”, Special Issue: Bankruptcy Prediction, volume 6, issue 4, 98, 17, doi: 10.3390/ijfs6040098
 • Błach J. (2018). Innowacje finansowe w przedsiębiorstwie. Instrumenty – mechanizmy – efekty, C.H. Beck, Warszawa,  ss. 334

Specjalizacja naukowo-badawcza

Specjalizacja naukowo-badawcza/ Research expertise:

 • Finanse przedsiębiorstwa / Corporate finance
 • Innowacje finansowe / Financial innovation
 • Ład korporacyjny / Corporate governance
 • Relacje inwestorskie / Investor relations
 • Zarządzanie ryzykiem i raportowanie ryzyka / Enterprise risk management and risk reporting

Do góry

Dodatkowe

Członkostwo w organizacjach / Membership in professional and scientific organisations:

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE)/ Polish Economic Society
 • Polskie Stowarzyszenie Finansów i Bankowości (PSFiB)
 • European Risk Research Network (ERRN)
 • European Finance Association (EFA)
 • British Accounting and Finance Association (BAFA)
 • European Association of University Teachers in Banking and Finance (Wolpertinger Club)
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3