dr hab. Joanna Błach, prof. UE

Kurator Kierunku Finanse i Rachunkowość
1 Maja 47
Bud. E; pok. 8
40-226 Katowice

 

 

Konsultacje:

 Aktualne informacje i materiały dotyczące zajęć zamieszczane są na Google Classroom / Study materials and announcements are posted on Google Classroom

 

Konsultacje/ Contact hours (online): 

Konsultacje odbywają się przez Google Meet po uprzednim umówieniu się drogą mailową / Contact hours at the Google Meet after prior appointment by e-mail: jblach@ue.katowice.pl

 

https://meet.google.com/bvw-awgx-akp

25/07/2022, 8.30-10.00

12/09/2022, 10.30-12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do góry

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

Dydaktyka / Teaching:

 • Finanse przedsiębiorstwa / Corporate finance

 • Strategie finansowe przedsiębiorstwa / Strategic financial management

 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa (ścieżka ACCA)

 • Analiza finansowa / Financial Analysis

 • Nadzór korporacyjny

 • Alternative investment

 • Financial Institutions

Do góry

Zajmowane stanowiska

 • członek Senatu Uczelni
 • członek Senackiej Komisji ds. Rozwoju
 • kurator kierunku Finanse i Rachunkowość / Finance and Accounting Program Director
 • członek Rady Redakcyjnej czasopisma / Associate Editor - Studies in Risk and Sustainable Development - Ryzyko i Zrównoważony Rozwój. Studia Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

 • Visiting Professor & Research Fellow at the University of Verona, Department of Business Administration (06-07/2022)

 

Publikacje

Websites:

Wybrane publikacje / Publications (selection)

 • Wieczorek-Kosmala M., Błach J., Doś A.  (2021) COVID-19 Interruptions and SMEs Heterogeneity: Evidence from Poland. Risks. 9(9):161. https://doi.org/10.3390/risks9090161

 • Wieczorek-Kosmala M., Błach J., Gorzeń-Mitka I. (2021) Does Capital Structure Drive Profitability in the Energy Sector? Energies 14(16):4803. https://doi.org/10.3390/en14164803

 • Wieczorek-Kosmala M., Błach J., Trzęsiok J. (2020) Comparative study of the relevance of equity financing in European SMEs, "Journal of Business Economics and Management,  21(6), 1543-1560, DOI: https://doi.org/10.3846/jbem.2020.13426

 • Błach J., Wieczorek-Kosmala M., Trzęsiok J. (2020) Innovation in SMEs and Financing Mix. "Journal of Risk and Financial Management" 13(9), 206; https://doi.org/10.3390/jrfm13090206

 • Wieczorek-Kosmala M., Błach J., Trzęsiok J. (2018), Analysis of Bankruptcy Threat for Risk Management Purposes: A Model Approach. “International Journal of Financial Studies”, Special Issue: Bankruptcy Prediction, volume 6, issue 4, 98, 17, doi: 10.3390/ijfs6040098

 • Błach J. (2018). Innowacje finansowe w przedsiębiorstwie. Instrumenty – mechanizmy – efekty, C.H. Beck, Warszawa,  ss. 334

Specjalizacja naukowo-badawcza

Specjalizacja naukowo-badawcza/ Research expertise:

 

 • Finanse przedsiębiorstwa / Corporate finance

 • Innowacje finansowe / Financial innovation

 • Ład korporacyjny / Corporate governance

 • Relacje inwestorskie / Investor relations

 • Zarządzanie ryzykiem i raportowanie ryzyka / Enterprise risk management and risk reporting

Do góry

Dodatkowe

Członkostwo w organizacjach / Membership in professional and scientific organisations:

- Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE)/ Polish Economic Society

- European Risk Research Network (ERRN)

- European Finance Association (EFA)

- British Accounting and Finance Association (BAFA)

- European Association of University Teachers in Banking and Finance (Wolpertinger Club)