dr hab. Joanna Błach, prof. UE

Kurator Kierunku Finanse i Rachunkowość
1 Maja 47
Bud. E; pok. 8
40-226 Katowice

 

 

Konsultacje:

Aktualne informacje i materiały dotyczące zajęć zamieszczane są na Google Classroom

 

Konsultacje/ Consultation (online) Google Meet & e-mail: jblach@ue.katowice.pl

 

9/09/2021  9:30–11:00am meet.google.com/pja-apnd-mtq

15/09/2021 11:00am–12:30pm  meet.google.com/yhr-dkrj-yxd

22/09/2021 12:00–1:30pm https://meet.google.com/cea-hktq-wqs

29/09/2021 16:15–17:45 https://meet.google.com/vfw-qrcz-ras

4/10/2021 10:00–11:30  https://meet.google.com/qrc-krjk-znh

15/10/2021 09:30–11:00 https://meet.google.com/kxw-eajm-hiu

18/10/2021 09:00–10:30 https://meet.google.com/wmk-yokc-gim

25/10/2021 13:30–15:00 https://meet.google.com/dup-sqxh-pbi

3/11/2021 10:00–11:30 https://meet.google.com/rtv-gjvj-shb

8/11/2021 16:00–17:30  meet.google.com/jud-sxbd-fud

17/11/2021 10:00–11:30 https://meet.google.com/xey-kywq-qta

22/11/2021 10:00–11:30  https://meet.google.com/xig-smvn-ivn

3/12/2021 11:30–13:00 https://meet.google.com/kgs-nzjv-xpv

8/12/2021 11:30–13:00  https://meet.google.com/tcx-ivug-cse

17/12/2021 08:00–09:30 https://meet.google.com/seh-npuu-icp

20/12/2021 13:30–15:00  https://meet.google.com/ziy-eeww-pdb

12/01/2022 11:30–13:00 https://meet.google.com/wnp-uoif-gqp

17/01/2022 13:30–15:00 https://meet.google.com/gri-iduv-owc

26/01/2022 09:00–10:30  https://meet.google.com/eus-teyh-swe

 

 

 

 

 

 

 

Do góry

Dydaktyka (prowadzone przedmioty)

Dydaktyka / Teaching:

 • Finanse przedsiębiorstwa / Corporate finance

 • Strategie finansowe przedsiębiorstwa / Strategic financial management

 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa (ścieżka ACCA)

 • Analiza finansowa / Financial Analysis

 • Nadzór korporacyjny

 • Alternative investment

 • Financial Institutions

Do góry

Zajmowane stanowiska

 • członek Senatu Uczelni

 • członek Senackiej Komisji ds. Rozwoju

 • kurator kierunku Finanse i Rachunkowość /  Finance and Accounting Program Director

 • associate editor - Studies in Risk and Sustainable Development - Ryzyko i Zrównoważony Rozwój. Studia Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Publikacje

Websites:

Wybrane publikacje / Publications (selection)

 • Wieczorek-Kosmala M., Błach J., Doś A.  (2021) COVID-19 Interruptions and SMEs Heterogeneity: Evidence from Poland. Risks. 9(9):161. https://doi.org/10.3390/risks9090161

 • Wieczorek-Kosmala M., Błach J., Gorzeń-Mitka I. (2021) Does Capital Structure Drive Profitability in the Energy Sector? Energies 14(16):4803. https://doi.org/10.3390/en14164803

 • Wieczorek-Kosmala M., Błach J., Trzęsiok J. (2020) Comparative study of the relevance of equity financing in European SMEs, "Journal of Business Economics and Management,  21(6), 1543-1560, DOI: https://doi.org/10.3846/jbem.2020.13426

 • Błach J., Wieczorek-Kosmala M., Trzęsiok J. (2020) Innovation in SMEs and Financing Mix. "Journal of Risk and Financial Management" 13(9), 206; https://doi.org/10.3390/jrfm13090206

 • Wieczorek-Kosmala M., Błach J., Trzęsiok J. (2018), Analysis of Bankruptcy Threat for Risk Management Purposes: A Model Approach. “International Journal of Financial Studies”, Special Issue: Bankruptcy Prediction, volume 6, issue 4, 98, 17, doi: 10.3390/ijfs6040098

 • Błach J. (2018). Innowacje finansowe w przedsiębiorstwie. Instrumenty – mechanizmy – efekty, C.H. Beck, Warszawa,  ss. 334

Specjalizacja naukowo-badawcza

Specjalizacja naukowo-badawcza/ Research expertise:

 

 • Finanse przedsiębiorstwa / Corporate finance

 • Innowacje finansowe / Financial innovation

 • Ład korporacyjny / Corporate governance

 • Relacje inwestorskie / Investor relations

 • Zarządzanie ryzykiem i raportowanie ryzyka / Enterprise risk management and risk reporting

Do góry

Dodatkowe

Członkostwo w organizacjach / Membership in professional and scientific organisations:

- Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE)/ Polish Economic Society

- European Risk Research Network (ERRN)

- European Finance Association (EFA)

- British Accounting and Finance Association (BAFA)

- European Association of University Teachers in Banking and Finance (Wolpertinger Club)